Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Jak vznikl rybník Rozkoš

Novoměstský purkrabí pan Straka z Nedobylic byl bezohledný a málo důvtipný člověk.

Jednou, už je to hezkých pár let, si vyšel do lesa Rousín u České Skalice na čekanou. Na kraji polesí vylezl na posed a čekal. Nedaleko od něj na louce pásl obyčejný pasáček stádo kozí. Po nějaké chvíli se pasáček uvelebil ve stínu stromu, na kterém seděl pan purkmistr a začal snít o tom, jak by se v tomto krásném čase - byl červenec a horko až k zalknutí - hodilo, aby se pod lesem a loukou zbudoval "rozkošný" rybník.

Pan Straka pasáčka a jeho úvahy vyslechl a nápad s rybníkem se mu tak zalíbil, že na prvním zasedání městské rady prosadil založení nového rybníka. Nápad se zalíbil i ostatním obyvatelům a pan purkrabí bezostyšně přijímal chválu za "svou moudrou prozíravost."

Však pole, která přikázal zaplavit vodou, od poddaných nevykoupil a ošizeným nepomohly prosby ani stížnosti. Nakonec jej takto prokleli: "Aby s tím zlodějem čert po jeho smrti oral tak dlouho, až by se rybník zase v pole obrátil!"

Tenkráte prý kletba mnoho platila a čerta žádat o pomoc rovněž žádná hračka nebyla.

A skutečně, když zanedlouho pan Straka, purkmistr to z Nového Města, zemřel, viděti jej mohli lidé vždy jednou v měsíci lednu, takhle o půlnoci, jak čert panem strakou dvě brázdy od jednoho ke druhému konci rybníka vyorává.

Zda se podařilo čertovi celý rybník panem Strakou v pole obrátiti není povědomo. Rybník Rozkoš tam byl dlouhá léta a snad i čerta to orání v lednu moc netěšilo. Jisté však je, že dne 21. června roku 1732 zanikla vodní plocha rybníka a nebyla již obnovena. Toho dne při velké průtrži mračen byl rybník zanesen bahnem a hlínou. Jeho jméno se však udrželo až do dnešních dnů v názvu pozemků i potoka, jenž odváděl přebytečnou vodu z luk do Metuje.

Nyní v dnešních časech můžeme na místě rybníka Přehrada Rozkoš zříti obrovskou vodní plochu. Co polí, luk, lesů i celých osad bylo zatopeno! Kdyby zde měl čert konati svou práci, musel by orati nepřetržitě celé roky a ještě by se nedooral.

Však něco divného v té nádrži Rozkoš přece jen je. Od založení této vodní plochy zde ještě nikdo nespatřil známého to obyvatele vodních toků v tomto kraji - vodníka. Asi to přeci jenom je čertův revír.

A že je to vše jen pověst? Běžte se podívat do kostelíčka na Dobeníně - tam páni Strakové z Nedobylic spí svůj věčný sen pod náhrobním kamenem.


Návrat na domovskou stránku