Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Žižkův stůl v Náchodě

Když Žižka dobýval se svými bojovníky město za městem, přitáhl se svými bojovníky i k Jaroměři a po krvavé bitvě město dobyl.

Tam se pak i dověděl co provedli husitům na Ostaši katoličtí Slezané, jak krutě a barbarsky si počínali, umínil si, že se broumovskému opatovi pomstí. A pak dojde i na Slezany.

A tak Žižka vytáhl směrem na Broumov. Cestou se zastavil v Náchodě u svého přítele Bočka nazývaného Náchod - zámek z Kunštátu. Zámecký pán pohostil poloslepého vůdce husitů a po obědě si s ním vyšel na zámecký kopec, kde pod mohutnými stromy usedli za kulatý kámen.Tam spolu rozmlouvali o válečných plánech, které na Jana Žižku v nejbližší době čekají. Pan Boček, znalý zdejšího kraje, znamenitě vojevůdci posloužil.

Konečně po ukončených vážných rozmluvách si spolu zahráli na kamenném stole v kostky. Dlouho prý kameny hrací vrhali a štěstí se klonilo k jedné i druhé straně. Však na vrchní straně stolu zůstal hluboký důlek, do něhož si Žižka vyhrané peníze dával. A bylo jich prý nakonec dosti!

Kulatý onen kámen obdržel od té doby své jméno "Žižkův stůl," a říká se mu tak dodnes.

Jan Žižka pak pokračoval ve svém tažení, ale to je již jiné povídání.


Návrat na domovskou stránku