Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Skalský hrad

Na samém jihovýchodním okraji teplických skal jsou nad zámečkem zajímavé rozvaliny středověkého hradu. K opevnění bylo použito obrovských balvanů a Skály - Nový zámek (Bischofstein) podle toho dostal jméno Skály. Však zbyly dnes již zde pouze vytesané díry pro trámy, dveře, okna a tesané schody až na vrchol jedné z nejvyšších skal, odkud je dnes pěkná vyhlídka.

Hrad Skály vystavěl husitský hejtman Matěj Sálava z Lípy, který často konal nájezdy na území Slezanů. Ti se pak snažili několikráte hradu dobýti, ale tehdejší držitel Skal měl na hradě nějakou čarodějnici, která koule vystřelené Slezáky do rukou chytala a házela je nazpět do řad obléhajících. Činila to tak dlouho, že Slezané nechali dobývání hradu Skalský hrad - Bischofstein a prchli. Když to nešlo po zlém, zvolili osvědčenou taktiku a nabídli Salavovi tolik peněz, že jim hrad prodal a Slezané jej pak rozbořili. Hrad byl však ještě několikráte postaven, ale od 16. století pustl, až upadl v zapomenutí. V 17. stol. jej koupil hradecký biskup M. F. Sobek z Bilenberka a začal se ujímat nový název "Bischofstein."

Jdeme - li od Skalského zámečku ke zříceninám skal, musíme místy podél Černého rybníka, který je obklopen vysokým lesem. Asi dvě stovky kroků nad rybníkem se nachází na jedné z vysokých skal vytesaná pěkná hlava starce s dlouhým, až po prsa, plnovousem. Ústa jakoby pootevřená - jen promluvit. Lidé ji nazývají hlavou "Rýbrcoulovou" - ale to je nesprávně.

Hlava představuje podobu knížete Bartoloměje Minsterberského - vnuka krále Jiřího z Poděbrad. Kníže byl muž bystrý, odhodlaný a těšil se přízni u českého dvora i jako význačný politik.

Ale na jaře roku 1515, tedy na vrcholu svých sil, jel s posláním do Uher. Když přejížděl v loďce přes rozvodněný Dunaj, narazil na skálu a tak utonul - ani jeho tělo se nenašlo.

Hynek Špetle z Janovic se pak ujal Skal a jako jejich držitel nechal vytesat podobu nešťastného knížete Minsterberského na vysokou skálu.

Několik let zde sídlila obávaná tlupa loupežníků, kteří konali výpravy až do Kladska. Dlouhý čas tropili roztodivné kousky. Jeden z nich neupadl v zapomenutí dosud.

Jednou vůdce lupičů si umanul, že unese mlynářovic dceru Marii z vesničky Metuje, moc se mu líbila. Loupežníci se k činu odhodlali v červnu, kdy se louky kosily a Marie s dalšími děvčaty obracela seno. Loupežníci dlouho číhali, až se jim to podařilo. Přehodili přes děvče pytel a honem ji odnesli k vůdci na hrad.

Jaké však bylo překvapení, když děvče přivedli před svého velitele. Nebyla to Marie, ale Verunka, dcera chudé vdovy ze Skalky.

Když loupežníky přešla zlost, přece jen na její prosby Verunku pustili.

Marie si pak dlouho dávala veliký pozor, ale pak museli loupežníci ustoupit novému majiteli, který nechal opět hrad Skály - Bischofstein vyčistit a opravit.


Návrat na domovskou stránku