Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Kaplička na Hvězdě

Na skále, kde nynější hvězdecká kaplička stojí, byl za počátku 18. století zbudován vysoký dřevěný kříž, na jehož vrcholu byla velká zlacená hvězda - jenž pocházela z broumovského kláštera z Červené věže.

Roku 1773 dal opat broumovský Otmar Zinke z velikých pískovcových kvádrů vystavět osmihrannou kapli, jejíž půdorys má podobu hvězdy - podle návrhu Broumovské stěny - kaplička na Hvězdě jednoho z nejznámějších barokních stavitelů u nás, Kiliána Dientzenhofera.

Pro svoji podobu s hvězdou a pro svou zlacenou hvězdu na báni věžičky, byla kaple nazvána "Hvězda" a od ní také celé romantické okolí.

Kaple byla slavnostně vysvěcena dne 5. srpna 1773, a téhož dne zavedena pro budoucí časy výroční pouť. Tato sláva a záře Hvězdy byla však brzy ukončena.

Z rozkazu cisaře Františka Josefa II. byla zrušena a zbourána. Ve veřejné dražbě ji koupil občan Police Ferd. Thér za 70 zlatých s podmínkou, že ji musí co nejdříve zbořit. Začal kapli bourat, ale veliké pískovcové kvádry dosti vzdorovaly. Tak nechal zdivo státi a rozebral a sebral co se dalo jiného - střechu, okna, dveře, lavice, oltář ap. Hvězda se stala zříceninou, k níž málokterý poutník zavítal.

Bylo to jednou v létě asi za půl století, kdy několik studentů z klášterního gymnázia v Broumově navštívilo tato místa a od zbytků kapličky se rozhlíželi po čarokrásné krajině. Za chvíli však začli přemýšlet, že by tu měla být voda, ba co lépe - hospoda ke svlažení vyschlých krků. Jeden z nich, Jan Rotter, ostatním řekl, že kdo jiný by ji měl postavit než opat - klášteru přeci patří celá krajina i pohoří, kde jsou zbytky původní kaple. Nakonec všem sdělil, že až bude on opatem v Broumově, tak tu hospodu postaví.

Nato se žízniví studenti odebrali přes Kovářovu rokli, kde se mohli napíti na další cestu.

Od té doby uplynulo pak mnoho let. Ze studentů se stali učenci a z některých kněží. Stal se jím i Jan Rotter, který nakonec skončil v broumovském gymnáziu, kde kdysi sám studoval, jako profesor.

V roce 1844 se tehdejší opat Placidus Beneš vzdal svého úřadu a 7. listopadu téhož roku byla konána volba nového opata - stal se jím Dr. Jan Rotter.

Když po čase opat Jan opět stanul ve zříceninách kapličky na Hvězdě, vzpomněl si najednou na svůj rozhovor s ostatními studenty před dávnými Hvězda - hostinec roky. Protože měl nyní dostatek moci i peněz, rozhodl se, že kapličku dá znovu vystavět a vedle zřídí pro poutníky a obdivovatele krásné přírody veliký hostinec.

A co slibil, vykonal, i když uskutečnění plánů trvalo celých deset let. Nově zbudovaná kaplička byla dne 5. srpna 1855 opatem Rotterem slavnostně vysvěcena a pouť na Hvězdě obnovena.

Hostinec byl postaven na samém okraji propasti ve krásném švýcarském slohu s pokoji a velkým sálem. Z hostince se otevírá krásná vyhlídka na celý výběžek broumovský.

Kdo Hvězdu jednou navštíví, nikdy nezapomene, ani po mnoha letech, rád se tam opět vrací.


Návrat na domovskou stránku