Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Zachráněný kníže

Obec Červená Hora je na levém břehu řeky Úpy na vysoké stráni. Sejdeme-li od barokní zděné zvoničky Panny Marie s Červená Hora - trosky kdysi mocného hradu ojedinělým, zvláštním způsobem šindelovým zastřešením, postavené okolo roku 1730 o něco níže, uvidíme na ostrohu z červeného permského pískovce zbytky středověkého hradu. Poslední stojící zdi a části základů spolu s hradními příkopy nám dávají tušit, že hrad nebyl stavbou druhořadou. Jeho majitelé zaujímali přední místa v zemi.

Hrad Červená Hora byl založen okolo roku 1260, jako první ze tří spolu sousedících hradů. Vízmburk, Červená Hora a Rýzmburk. Všechny byly založeny pány rodu zlatého střmene. Prvním majitelem byl Tasův bratr - Sezima. Za husitských válek vlastnil hrad Hynek Berka z Dubé - královský hejtman v Jaroměři a horlivý zastánce strany katolické. Proto jej dne 8. června roku 1427 oblehla sirotčí vojska vracející se z výpravy do Slezska. Posádka hradu se po krátkém obléhání vzdala a hrad byl na rozkaz vůdce sirotků - Matěje Sálavy z Lípy, zcela rozbořen.

Zajímavostí je, že hrad byl vybaven vodovodem, který vedl od studny z míst, kde dnes stojí červenohorská škola. Dokladem toho byl nález dřevěných vrtaných trub v místech Tylšova lomu.

Pod hradem při řece Úpě je na pravém břehu rozlehlý slatinský mlýn a kousek od něj betonový moderní most, který byl postaven na místě dřívějšího železného z roku 1897 a ještě dřívějšího dřevěného, krytého šindelovou stříškou.

Dne 2. července, odpoledne, roku 1694 vyjel kníže Vavřinec Piccolomini, tehdejší majitel panství náchodského, shlédnout pouť a kostelík na Boušíně. Právě ten byl před dvěma roky z jeho popudu a na jeho náklady přestavěn v nádherný kamenný svatostánek. Jeho kočár táhlo šestispřeží a byl doprovázen několika hajduky jako stráže na cestě stále jej doprovázejícího. Jeho úmyslem bylo cestou nazpět vyslechnout svobodného slatinského mlynáře - pro jeho náboženské smýšlení. Doslechl se, že mlynář je přezdíván beranem. V té době tak byli označováni zatvrdilí evangelíci. Na rozhodnutí knížete závisel mlynářův další osud.

V novotě zářícím kostelíku na Boušíně vykonal kníže Piccolomini pobožnost a v tom, ve chvíli zamyšlení, uslyšel tichý, nalehavý hlas: "nečiň dnes nikomu nic zlého ..." Kníže se vzpamatoval, rychle se rozhlédl, ale byl sám. Zasmušen nasedl do svého kočáru a následován hajduky vyrazil na cestu zpět na své panství. Mezitím celý obzor potemněl, zdvihl se silný vítr - blížila se veliká bouře. V krátké chvíli se kníže konečně rozhodl nezastavovat u mlýna a jet přímo cvalem na náchodský zámek.

Když se přiblížili k dřevěnému mostu pod hradem, již pršelo a hrom stíhal blesk. V Červená Hora - zbytky mostu přes Úpu s kapličkou jednu chvíli se zablesklo a zahřmělo tak, že se koně rázem splašili a vjeli na most tryskem. Kočár drkotá, klape, hází se ze strany na stranu, most sténá a úpí pod nápory rozvodněných, dravých vod řeky Úpy. Vtom opět zahřmí a blesk ozáří celé to hrůzné divadlo, ve kterém se most rozpadá a koně i s kočárem padají do proudu zpěněné řeky .....

Jako zázrakem se však nikomu nic nestalo. Kníže i jeho hajduci se dostali zpět na břeh, sice notný kus cesty po proudu, ale nesli si zpět jen několik boulí, promáčené šaty a v žaludcích něco kalné říčné vody. Slatinský mlynář jim poskytl přístřeší i suchý oděv a tak u něho zůstali až do rána, kdy bouře ustala. Celou noc kníže přemýšlel, až Červená Hora - kaplička nabyl přesvědčení, že byl z rozvodněné Úpy zachráněn jen proto, že se vzdal svého úmyslu vyslýchat svého nynějšího hostitele a že hlas, který jej v kostelíku varoval, že byl s určitostí hlasem božím.

Na poděkování za své zázračné zachránění dal před dřevěným mostem postavit malou bílou kapličku. Uvnitř pak byl namalován obraz, který tu strašnou bouři a pád kočáru z propadlého mostu do řeky navždy zobrazoval. Obraz byl několikráte obnovován a byl v kapličce až do roku 1972, kdy byl nezjištěným pachatelem odcizen.

Projdou-li však ještě dnes pamětníci tohoto obrazu okolo kapličky stojící ještě před znatelnými zbytky železného mostu, stále v duchu vidí místo obrazu Panny Marie obraz knížete Piccolominiho, jak padá v té divoké bouři s kočárem i koňmi přímo do divoké Úpy.


Návrat na domovskou stránku