Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Proč ...

Ano, proč ... zaznamenat několik příběhů a zajímavostí z kraje broumovského mezihoří.

Ten kout země mezi řekou Úpou a Metují má své ohromné kouzlo, které snad každého očaruje. Kdekoliv se vyleze na kopeček, je vidět na severu Sněžku, na východě Bor a Hejšovinu a směrem k jihu Orlické hory s Velkou Deštnou. Všechno to jsou velké hraniční kameny země České.

Je to kraj krásných políček, březových hájů a tajemných lesů. Rozkošnými údolími se prodírají potůčky a říčky. Vyvěrají ze skalních bludišť Stěn, Adršpachu, Ostaše i Boru. Všude Bor a Hejšovina tam i v dalších místech posvátného Turova, rozlehlé Maternice, Jestřebích hor či povodí Úpy na nás dýchne vždy i kus historie. Každé z památných míst je zároveň i velkým či malým jevištěm, na němž se odehrála nejedna scéna, která ovlivnila život a dění v kraji od nejstarších dob až po dnešní dny. Snad každý kámen zde na nás mluví. Tato místa byla svědky okamžiků radosti, naděje, ale i utrpení, zklamání a zoufalství, které provázely staletími osudy tohoto kraje a jeho obyvatel. Bezpočet takových událostí a lidských osudů nám vytvářejí kamínky mozaiky, z níž je pak poskládán celý historický obraz kraje v celé složitosti historických pravd, domněnek, ale i bájí, legend a příběhů.

Jsme na pokraji nového století a tisíciletí a dnes, kdy píšeme letopočet 1995 je nutnost zachovat tento kraj v celé své kráse i s jeho dávnými příběhy pro další pokračovatele našeho rodu.

Tak, proto ....


Návrat na domovskou stránku