Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Husitská mincovna

Shlížíme-li na vrcholu Ostaše z Friedlanské skály, vidíme pod sebou divokou a rozeklanou skupinu Ostaš - výhled z vrcholu na Dolní Labyrint skal. Nejmalebnější část tohoto skalního města je tzv. Kočičí hrad.

Jeho vysoké hradby se zvedají na západní straně do výše až třiceti metrů. V těchto místech nacházíme jeskyni, bývalou to "husitskou mincovnu."

Husité si zde sami razili peníze. Užívali k tomu zlatých a stříbrných nádob i měděných kotlů. Bušení a třískot kladiv okolní skály úplně utlumily.

Z hlavní jeskyně vede uzoučká chodba až do "kočíčího hradu," kde se nalézalo dnes již téměř Ostaš - Dolní Labyrint - Kočičí hrádek zcela zasypané sklepení. Zde husité měli složeny svoje drahocené nádoby, které pak měnili na zlaté, lesklé mince.

Potom, co husité z této krajiny odešli, již nikdy nikdo do jeskyně nevkročil. Jen vytesaný kalich zůstal na památku.

Jméno "Kočičí hrad" bylo získáno buď podle úzkých chodbiček, kterými je skála prostoupena, nebo podle divokých koček, které útulek zde nalezly. Co je pravdou nevíme, ale jisté je, že v dávných dobách zde sídlilo množství dobrosrdečných "trpaslíků!"


Návrat na domovskou stránku