Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Tajemné chodby na Ostaši

Jdete-li po vrcholku Ostaše, občas zahlédnete hluboké propasti zpola zakryté borůvčím či křovím. Země nám duní pod nohama, kamení a písek padá dolů.

Chodby, nyní již zcela sesuté a zasypané, jsou památkou na dávné doby, kdy obyvatelé, hlavně v hrůzách válečných, zde úkryt nalézali. Vypravuje se o kamenných schodech vedoucích do hlubin, o železem pobitých dveřích, které uzavírají sklepení, i o velkých, tajemných pokladech v nich se nalézajících.

Vrchnost z Police a Broumova dala prý ve století devatenáctém sklepení tato zaházet, aby prý lidé tu nekopali a škodu lesu nečinili. Ale tu a tam se přeci jen něco našlo. Třeba dřevorubec Jenka ze Žďára našel jeskyňku a v ní stoleček a židličku, i misku se lžící a roku 1922 nedaleko tohoto místa nalezl pan Kaufman z Bukovice zlatý uherský dukát z roku 1420 - úplně zachovalý s rytinou ještě ostrou a s nápisem "St. Ladislavs Rex" a na druhé straně "Sigismund D.G.R. Ungárie" (Zikmund, z boží milosti král Uherský).

Peníz tento bylo možno vidět dlouho potom v knihkupectví A. Krtičky v Polici nad Metují.


Návrat na domovskou stránku