Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Krakonoš na Turově

V krajině kolem hory Turov se Krakonošovi říkalo různě. Byl to Rýbrcoul, Krákora, Pan Johanes a tak všelijak. Když někdo hlasitě k Turovu zavolal "Krakonoši, Krakonoši!," zdráv se do své světničky již nedostal.

Krakonoš byl jeden čas na Turově častým hostem. To se cestou za princeznou Kačenkou ve zdejším kraji ukázal. Putoval za ní na Kačenčiny hory, kde princezna přebývala. Dnes se jim říká Orlické hory. Princezna však Rýbrcoula u sebe nikdy dlouho netrpěla a po čase jej zas odháněla domů do Krkonoš a on potom tak přeukrutně plakal, až se všechny potoky a řeky v horách rozvodnily.

Ale když jej zase Kačenka zavolala zpět, to stěhoval se k ní s takovou radostí, že všechno, co mu na cestě leželo kácel, vyvracel nebo odnosil. Po něm pak zbyla jen spoušť - vyvrácené lesy, kameny naházené z vrchů hor na cesty, i střechy domů odnesl - inu Boží dopuštění.

V den svátku českého knížete Václava však vždy každý rok svolával velký sněm všech duchů, horských bytostí i zvířátek. Ty na sněmu Krakonoš vyslýchal, co dobrého nebo špatného za celý rok lidem provedli a jak jim uškodili či prospěli.

Při vrcholu Turova je veliká skála a uprostřed ní v prohlubině vždy Krákora seděl a okolo něj všichni pozvaní.

Z jedné strany zástupce vodníků, ten z Havlovic, vedle něj Hejkal z Krákorky, dále ohnivý muž z Náměrek, z lesů dřevíčských přispěchal divý muž, před ním si sedl šedivý trpaslík - král všech turovských trpaslíků a za ním jeho doprovod pestře oděných mužíčků, pak tam přitančily bezděkovské víly i bludičky z Panské louky, naposled se dostavili i zástupci rytířů sv. Václava z nitra Turova. Seběhlo se i množství zvířátek - sluhů to našich bytostí.

Lidé se vždy snažili tento sněm tajně vyslechnout, ale nikomu se to nepodařilo. Jednou však před mnoha léty to dokázal Jiřík, mladý ovčák. Byl to sirotek - lumerák. Sedlák Vít jej vzal k sobě, aby nemusel věčně chodit po lumerách, jak se říkalo tomu, koho obec živila a kdo musel pravidelně choditi na stravu a nocleh každý den k jinému sedlákovi - od domu k domu, od čísla k číslu - tedy po číslech, lumerech.

Jiřík vyháněl ovce sedláka Víta vždy na horu Turov, kde bývala nejlepší pastva. Byly to pro něj ty nejkrásnější chvíle. Všímal si zde celé přírody, květin, brouků i zvířátek. Vědě, kde které má svůj domov a co mohl, dával všem drobky chleba a i jinak jim pomáhal. Jednou však ve stínu veliké skály na vrcholu Turova usnul. Když se probudil, viděl okolo skály i kolem sebe mnoho podivných bytostí. Nejblíže u něho byla jeho známá zvířátka, a ta jej Krakonošovi neprozradila.

Tak Jiřík vyslechl Krakonoše a celý jeho sněm. Dověděl se, že za svou dobrotu a lásku k přírodě dostane zázračnou mastičku, která bude všechna zvířata uzdravovat. Vyslechl pochvaly i tresty, které Krakonoš pro lidi připravil.

Po čase přišla do kraje zlá nemoc a všechen dobytek ve stájích onemocněl. Malý ježeček mu na pastvě opravdu přinesl mastičku a Jiřík začal opět choditi od chalupy k chalupě. Všude mastí zvířata Turov - Skalka - Krakonošova kazatelna potíral a tím uzdravoval. Když uzdravil sedlákům dobytek v Rokytníku, odešel i do sousedních vsí. Dřevíče, Zbečníka, Chlívců i Bystrého - mastičky neubývalo a dlouho, dlouho Jiříkovi trvalo, než své léčení v celém kraji dokončil.

Stal s z něho velmi vážený mladý muž, dobrý sedlák, kterému Vít svůj statek odkázal. Tajemství sněmu na Turově nosil v sobě až do smrti. Teprve na smrtelné posteli jej vyprávěl své příbuzné, prabábě babičky Horákové, a tak se o tom vypravuje dodnes.

Místo, kde Krakonoš vedl svůj sněm, ta veliká skála na vrcholu Turova, se dodnes nazývá:
"Krakonošova kazatelna."


Návrat na domovskou stránku