Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


O původu jména řeky Metuje

Když starý břevnovský opat Chůno vyslal do míst, které bylo potom pojmenováno Policí, několik mnichů pod vedením jáhna Vitaliáše, pokračovali všichni v započatém díle tak, že v této krajině zdomácněli. Král Přemysl Otakar I. jim proto v roce 1213 tuto krajinu daroval.

Mniši se od prvních dnů snažili poznat celý kraj i povodí všech řek a potoků protékájících újezdem polickým.

Proto se jednoho dne vypravili proti proudu té největší řeky. Celý den se prodírali pralesem, a když slunce zapadalo, utábořili se v kraji divokých skal adersbašských. Druhý den pak pokračovali v průzkumu až po objevení pramene řeky, která dosud neměla své jméno. Celá výprava se mohla vrátiti zpět. Jen o tom se ještě jednalo, kterak řeku nazvou.

Různá jména se hned navrhovala, ale žádné se dostatečně nelíbilo. I prohlásil Vitaliáš: "snad náhoda nám nějaké jméno přinese ..." Nato se vydali na zpáteční cestu.

Bylo už po poledni, když se výprava zastavila v údolí mezi obrovskými javory, aby si všichni odpočali po namahavé cestě. Několik z nich začalo obdivovat statné stromy a jeden z mnichů objevil velký roj lesních včel, které byly usazeny v dutém kmeni javorovém. Medu tak bylo, že tekl po kmeni až na zem.

Překvapen svým nálezem, šťastně volal na své druhy: "Pojďte sem! Med tu je!" a všichni, nedbaje včel a žihadel, se snažili co nejvíce medu si nabrati.

Dědov - Javor Výkřiky zalétly i ke sluchu jáhna Vitaliáše, který na balvanu odpočíval. Ta slova jako by se jej kouzelně dotkla. Zamyslel se, pak pohlédl na ostatní, vstal a radostně zvolal: "nuže bratři, zde hledané jméno řeky máme - jen maloučko změníme Med Javor - Boží muka tu je ... na METUJE a jméno to bude mít navždy!"

A tak se také stalo. V místech, kde došlo k této události byla založena víska nazvaná - Javor. To jméno má podnes.

Snad toto vyprávění je skutečnosti bližší než to, že jméno řeky je odvozeno od jména Method.


Návrat na domovskou stránku