Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Dobenín

Od Náchoda směrem jižním jest průsmyk Branka, od nepaměti tak nazývaný a táhlý vrch Dobenín. Tudy procházela hlavní zemská stezka do Kladska. Obě místa byla v případě nebezpečí obsazována posádkou a spolu s provedenými záseky se tak mělo zabrániti, aby nepřítel vnikl do země České.

Je to opravdu místo historických bojů. Roku 1241 zde byl odražen vpád Tatarů. V blízkých lesích od Dobenína k Provodovu číhal v roce 1424 Jan Městecký z Opočna spolu s Petrem z Červené Hory a Artušem z Černčic na Jana Žižku, vracejícího se z bojů na Moravě. Dne 3. ledna se rozpoutal krutý boj, ve kterém husité zvítězili.

V roce 1866 byla zde svedena těžká bitva Rakousko - Pruská, při níž mnoho krve české bylo prolito. Ve zdech památného kostelíka lze ještě dnes viděti zaseklé náboje a střely i z děl - památky to hrozné bitvy.

Když měly být válečné hrůzy započaty, obyvatelé počali houfně prchati ze svých domovů i s dětmi. Tak se dělo na Vysokově, Provodově a hlavně ve Václavicích, kde všechny příbytky byly opuštěny, až na jeden.

Zůstala tam babička Macková, která hlídala malé dvě děti. Byla úplně hluchá a nic se nedověděla, co se okolo děje - zůstala úplně sama ve své chaloupce. V její nejbližší blízkosti začala bitva a ona nevědouce o vřavě válečné, pilně děcka kolébala.

Vtom vpadli do světnice dva pruští vojáci. Babička se na příchozí káravě podívala a horlivě pohrozila vojákům, ukazujíce přitom na kolébku, aby byli tiší a spící děti nevzbudili. Vojáci ukazujíce rukama vyrozuměli babičku, že mají veliký hlad. S úsměvem naznačila, aby ji zatím děcka kolébali a odešla pro trochu jídla. Vrátila se s tvarohem, chlebem a krajáčem mléka - dala na stůl a pobídla gestem Prušáky do jídla. Když se nasytili, odešli, aniž by babičce i dětem nějak ublížili.

Po celou dobu bitev zůstala její chaloupka jako zázrakem ušetřena. Po několika dnech se sousedé vrátili do svých domovů a velice se podivili, jak je možné, že se jim nic nestalo.

I vojákům někdy lidskost není cizí.

Dnes pouze množství pomníčků a velkých památníků připomínají tyto boje válečné.

Na jihovýchodním svahu vrchu Dobenína, nad obcí Václavice - Dobenínský kostelík Václavicemi, kde dříve bývala osada Dobenín, vypálená za husitských válek, stojí kostelík sv. Václava.

Roku 1068 konal se zde pod širým nebem sněm, na němž byl volen Pražský biskup. Sněmu předsedal král Vratislav I. Proti jeho vůli zvítězil, zásluhou většiny českých pánů, Jaromír Přemyslovec nad cizákem Lancem.

Tato událost byla zachycena na obraze, který však byl ve válce roku 1866 zničen. Později byl nahrazen kopií od téhož autora.

V kostelíku je též hrobka pánů Straků z Nedabylic - snad je tam pochován i purkmistr Straka, jenž zřídil rybník "Rozkoš" a za to byl tolik let orán čertem.


Návrat na domovskou stránku