Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Studánka na Boušíně

Za zakladatele Boušína (Bohušína) je považován Bohuš, zvaný "Bradatý," který byl roku 1183 kastelánem v Kladsku. Spolu se svými čtyřmi bratry Ratiborem, Lutoborem, Heřmanem a Unkou jsou pokládáni za zakladatele slavného a mocného erbu "zlatého střmene," kteří v 1. polovině 13. století dostali lénem obrovské území ve východním Podkrkonoší, aby je opevnili a osídlili. Do té doby byla tato krajina nazývána děsící a pustá, jak je uváděno v Listině břevnovské v roce 1229.

První zprávy o boušínském kostelíčku Panny Marie pocházejí již z roku 1279 a spolu se dvorem Boušín - kostelíček a farou je připomínán jako součást rýzmburského panství. Za husitských válek fara i kostelík zpustly až zanikly. Jan Litobořský z Chlumu, seděním na Turyni, nechal znovu postavit kostelík, ale jen dřevěný. V roce 1682 - 92 Vavřinec Piccolomini dal vystavět kostelík z kamene a faru obnovila Anna Viktorie Piccolomini v roce 1710.

O něco níže pod kostelíkem v lese je skryta malá kaplička, rovněž původně dřevěná. Byla postavena nad studánkou se "zázračným pramenem." Ta dala vzniku pověsti o hluchoněmém děvčátku.

V kraji mezi Hořičkami a údolím Úpy jsou vesničky Litoboř, Turyň, Slatina, Mečov a Boušín - ty všechny před dávnými časy patřily rodu pánů z Turyně. Pán turyňské tvrze měl paní a jedinou dcerušku, hezké děvčátko, které bylo bohužel hluché a němé. Pro rodiče to byl veliký žal, ale o to ji měli ve větší lásce.

Jednou se děvčátko procházelo po tvrzi a napadlo ji podívat se, co dělají ovečky v boušínském dvorci. Jak asi vyrostly od té doby, co je neviděla. Na boušínském dvorci žila čeleď, která se starala o stáda dobytka a ovcí svého pána. Jinak kolem dokola byl hustý les a v něm plno divoké zvěře. Děvčátko z Turyně bylo ve dvorci již několikráte, ale vždy v doprovodu otce nabo matky. Nyní si myslela, když se tam rozběhne, hned tam bude.

Šla tedy, kam ji oči vedly. Cesta, necesta. Byla maličká, nerozumná. Když šla již delší dobu a ještě dvůr neviděla, začínalo ji býti ouzko. Dostala strach a chtěla se vrátit, ale cestu zpět již také nenašla. Ocitla se v tmavém, hlubokém lese. Poznala, že opravdu zbloudila. Každému by bylo velice zle, natož pak takovému děvčátku - hluchému a němému. Běhala sem a tam, dokud ji nakonec únava, hlad, žízeň a hlavně strach před nocí a zlou zvěří nedonutily si odpočinout u malé lesní studánky.

Dychtivě si k ní klekla a napila průzračné vody. Teprve pak se kolem sebe rozhlédla a uviděla dvě vyšlapané cestičky, jak vedou vzhůru od studánky. Však nevěděla, kterou se má dát. Tu poklekla na zem a modlila se k Panence Marii, aby ji z lesa vyvedla.

Vtom slyší najednou divný zvuk. Hučelo a znělo jí to v uších víc a více, jasněji a jasněji. Děvčátko nevědělo co se děje, co ty zvuky znamenají. Začala se strachy třást a plakat. Tu pojednou vidí, po pěšině k ní běží bílá ovečka a za ní další a další. Po chvíli bylo u studánky celé stádo. Každá ovečka měla na krku zvonec, ty zvonečky pak cinkaly a to byly zvuky, které ulyšela. Pak přiběhl bílý pes a za ním přišel i ovčák. Děvče se snažilo na sebe upozornit a najednou sama sebe slyší, jak na ovčáka volá jménem a rozběhla se k němu. Ten překvapen, že ji slyší mluvit, ji vzal do náruče a pospíchal s ní ke Boušín - kaplička nad studánkou dvoru, který byl nedaleko. Tam byla paní z Turyně, její matka, pán i čeleď hledali po lesích ztracenou dcerku.

Matka měla velikou radost, když měla dcerku zase u sebe a ještě k tomu uzdravenou. Když se otec vrátil a holčička jim pověděla co vše prožila, rozhodli se, že u té studánky na poděkování vystaví kapličku Panny Marie.

Stane-li dnes návštěvník v těchto místech a zří upravenou kapličku s pramenem, malebný kostelík i faru, pak zjistí, že není snad malebnějšího zákoutí v tomto koutku Čech.


Návrat na domovskou stránku