Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Jó, válka

Na okraji Machovské Lhoty stojí již drahnou dobu hostinec, nazývaný "U Lidmanů." I v dnešní době je hojně navštěvován hosty z dalekého i Machovská Lhota - hostinec U Lidmanů blízkého okolí. Přijíždějí sem za podivuhodnými krásami rozeklaných skalisek Stěn i za podmanivou krásou majestátného Boru.

Když dne 26. června roku l9l4 vyhlásilo Jeho Veličenstvo císař František Josef I. válku Srbsku, bylo v hostinci zrovna jako v úle. Tehdejší krčmář, Eduard Šrám, šikovatel C. a K. Rakousko-Uherské armády v záloze, dověděv se tu novinu, nevydržel Hostinec U Lindmanů - obraz raněného mocnáře nápor mysli a mrštil skleněným půllitrem přímo na obraz císařského majestátu se slovy: "Ty lumpe, ty můžeš za všechno neštěstí, které český národ nyní čeká!"

Rána ta zanechala na ctěné hlavě notný šrám, kterýžto je tam viděti dodnes.

Až někdy budete hledati občerstvení v tomto koutku Čech a uvídíte na stěně takto poznamenaný obraz mocnáře, pak vzpomeňte na odvahu českého hostinského a na to, že skutečně ..prvním zraněným v I. světové válce byl ve skutečnosti sám císař František Josef I.

Krčmář měl vlastně hodně štěstí, že jej nikdo, jak už to v Čechách bývá, neudal a nestihl jej krutý trest. Neboť podle očitého svědka ze Rtyně v Podkrkonoší byl J. V. z Úpice popraven zastřelením pro zcela neškodný, ale neopatrný výrok.

Bylo to při ústupu rakouského vojska od Lucku, kdy J. V. pronesl větu: "Franci, Franci, už to máš všecko v ranci, za tři dny jedeme domů."

Byl prozrazen, uvězněn a druhý den odsouzen k smrti zastřelením.

Protože při těchto popravách nechtěli žádní vojáci asistovat - střílet, losovalo se.

Mezi osmi padl los na vojáka ze Rtyně - našeho, dnes již zemřelého svědka.


Návrat na domovskou stránku