Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Ostašský zrádce

Bylo to pradávno, za dob husitských, kdy opat břevnovského kláštera našel útočiště v Broumově - kde klášterní mniši stáli coby katolíci na straně Zikmunda. Oproti tomu se české obyvatelstvo přiklonilo k církvi husitské a přijímalo pod obojím. Opat broumovský své poddané napomínal, vyhrožoval, ale ti nedbali. A když se počátkem května roku 1421 přihrnulo katolické vojsko ze Slezska, obrátil se k nim o pomoc proti svému poddanému lidu. Slezané pomoc ochotně přislíbili a opat břevnovský to vše jen podporoval.

Tou dobou na dolním konci malé osady Hlavňov hospodařil starý Holínka - mrzout a lakomec. Nechtěl věřit, že do Čech táhne křižácké vojsko, ale pak začal uvažovat a vydal se do Police, aby se dověděl co tomu všemu říkají konšelé ve městě.

Mezitím však již Slezané vtrhli do Police a zapálili ji. Městečko ale bylo již prázdné, všichni obyvatelé uprchli a schovali se na tajných místech hory Ostaš. A tak byl zajat pouze mlynář Holínka.

Jeho povaha se však ukázala při výslechu, kdy Ostaš - Zrádce nevydržel mučení a za příslib odměny prozradil, kde jsou všichni z Police ukryti. Pak byl mlynář přivázán ke koni prvního jezdce a musel ukazovat cestu až na vrchol Ostaše. Když se tam všichni shromáždili, přivázali Holínku ke stromu a vrhli se do skal. Ukryté obyvatelstvo se bránilo, ale co proti přesile cvičeného vojska. Většina lidí z Police našla tak svůj hrob v hlubokých propastech, kam byli naházeni, mnoho dívek a žen bylo za vlasy pověšeno na stromy a umučeno.

Když bylo vše dokonáno, došlo na odměnu našemu mlynáři - zrádci. Sťali jej na tom samém místě, kde přivázán byl u mladého kmene lípy.

Uťatou hlavu jeho pak zanesl skalní orel na vysokou skálu, kde zkameněla.

Hodně mnoho se změnilo v našem kraji, však hlava zrádcova je stále stejná a bude nám navždy všem připomínat, co se přihodilo toho dne 27. května roku 1421.


Návrat na domovskou stránku