Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Rybníček Krčmařík

Tenkráte kolem Červeného Kostelce rostly hluboké a tmavé lesy. Skrze tyto pralesy táhla se od městečka pouze úzká cesta, kterou byste došli do jiného města nebo až do Prajzka.

Takovými cestami chodili všichni, ale nejvíce tkalci, kteří chodili shánět přízi nebo odvádět své zboží.

V té době žil v Kostelci tkadlec, nějaký Lakota. Byl to takový koumák, hlava mazaná. A jednoho rána ho popadla myšlenka. Tu se poškrabal na hlavě a pak nechal stav stavem a utíkal do toho pralesa. Tam si u jedné cestičky vyhlédl pěkné místo - a zanedlouho tam postavil chalupu a v ní krčmu.

Pocestní se tam rádi zastavovali, protože jim hospodský dobré jídlo a hlavně víno nabízel. Tak se Lakotovi začalo dařit náramně dobře. Peníze však kazí lidi a tak krčmář počal přemýšlet, jak by mohl mít ještě lepší výdělky. A protože poblíž jiného hostince nebylo, který by mu hosty přebral, začal ztenčovati porce jídel, všechno zdražil, i víno začal pančovat - pro sebe si to dokonce zdůvodnil, že i sám Kristus ředil víno vodou, a to dokonce na svatební hostině.

Krčmář šidil čím dál více a tak se přeci jenom pocestní jeho hostinci počali vyhýbati.

Jednou se vydal jeden čerchmant, žijící na hradě v lese Žďáru, navštívit svého bratra žijícího někde mezi Borem a Hejšovinou. Jen však došel ke krčmě, dostal obrovskou chuť si něco zakousnouti a již se hrnul dovnitř. Jen ho krčmář zahlédl, hned si pro sebe zabrblal: "to je nějaký asi obyčejný tkadlec, toho pěkně ošidím."

Když si host nedočkavě objednal jídlo, dal mu na stůl půl vajíčka, kousek tvrdého chleba a víno, že by se spíše octu podobalo. Čerchmant to všechno do sebe se sebezepřením nasoukal, ale když chvíli nato ten Lakota chtěl za to všechno zaplatiti celou zlatku, to již nevydržel. Vzal na sebe svoji vlastní čertí podobu a na krčmáře zakřičel: "Ty Lakoto, ty teda lidi okrádáš, tomu já udělám konec!" A ozvala se strašná rána, zatmělo se, zvedl se kouř, prach i oheň a po chvíli, když se všechno utišilo, nebylo tam nic, jenom v místě kde stála krčma Lakoty byl hluboký důlek zalitý vodou.

Tu ránu a kouř slyšeli a viděli lidi až z Červeného Kostelce a hodně jich spěchalo se podívat, Červený Kostelec - rybníček Krčmařík co se to tam vlastně stalo. Když místo zhlédli, jen kroutili hlavami a tiše mezi sebou rozmlouvali, co se to přihodilo a kde je krčma s krčmářem. Po nějaké době jeden z nich řekl: "Tak lidi, víte co? Když tady stála krčma a teď tu není ani krčmář, tak ať se ten rybník, co se zde objevil, jmenuje Krčmařík." A všichni s ním souhlasili. I tetky si řekly, že aspoň budou kde míti máchat prádlo!

Rybníček Krčmařík je za lesem Občinou dodnes a asi v něm nějaké to kouzlo zůstalo, protože je v něm vody stále dosti, i když voda do něj žádná neteče.

A ještě něco - rybáři, kteří tam dodnes chodí na ryby, vždycky, když skončí a sbalí udici, hned jdou do hospody - něco je tam přímo táhne. Jejich mámy si pak doma jenom povídají .... "Kterej čert je do tý hospody zase nese!"


Návrat na domovskou stránku