Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


O Vlčinci

Nedaleko vesnice Velkých Petrovic, při soutoku Metuje s potokem Žďárským, oproti železničnímu tunelu, na místě dosti ukrytém, stával před dávnými časy hrad Vlčinec. Dnes jen podle několika valů a Vlčinec - nepatrné zbytky hradu, historie mlčí o jeho zrodu, mlčí i o jeho zániku terénních vln lze poznat, kde přesně stával. Celé místo je zarostlé lesem a těžko k rozeznání.

Hrad pravděpodobně sloužil k ochraně stezek obchodních a nejbližších vsí. Kdy přesně byl postaven a kým, o tom historie mlčí. Rovněž je v tajemství zahaleno, jak tento hrad zanikl. Jen pověst nám o tom vypráví.

Když poličtí obyvatelé byli toho roku 1421 na Ostaši povražděni, zúčastnila se tohoto činu, v té době katolická, loupeživá posádka hradu Vlčinec.

Ten samý rok se Žižka mstil všem Slezanům i broumovskému opatu a místním Němcům. Slezany porazil i nedaleko Vlčince na místě soutoku Metuje se Stekelnicí, podle původního mlýna se toto místo dnes nazývá "Kozínek."

Od místa boje se Slezany přitáhl se svým vojskem i na Vlčinec. Jelikož byl hrad stavěn pevně, oblehl jej. Hlavní část vojska se rozložila na petrovické stráni, vhodné pro umístění děl. Jen hluboké, lesy porostlé, údolí s řekou Metují jej od hradu Vlčince oddělovalo.

Žižka se ubytoval ve stavení (na místě Dreslerova statku), odkud celou polickou krajinu měl jak na dlani. Když děla pak promluvila, jejich zvuk se odrážel od protějšího Ostaše, zalétal k hřebeni skalních Stěn a zanikal v rozsáhlém Boru a rozeklané Hejšovině.

Ostřelování trvalo několik hodin, ale žádná z koulí, vystřelených na hrad, nezanechala na hradbách ani stopy - jako by se od zdí odrážely.

Žižka nařídil tedy zastavit palbu a v nastalém tichu slyšeli husité zcela zřetelně z hradu hudbu - jakoby se jim posádka hradu vysmívala. Některý z obléhaných tam nepřetržitě hrál na housle.

Nezbylo Žižkovi nic jiného, než poradit se se svými hejtmany, co podniknout dále. V té chvíli se přibelhala nějaká stařena a radila mu, aby houslistu dal nejprve zastřelit, neboť on právě svou hudbou chrání hrad. Žižka uposlechl rady a jeho nejlepší střelec nepozorovaně namířil a čarovného houslistu v hradním okénku zasáhl - hudba utichla.

Děla opět zazněla a jak první koule dopadly, zdi hradební se začaly sypat. Než nastal večer, byl Vlčinec - vše co zbylo z hradního paláce hrad dobyt a zapálen. Posádka byla pochytána a na okolních stromech pověšena. Jen vůdce loupeživé posádky nebyl k nalezení. Ukryl se do sklepa a tajnou chodbou, která prý vedla až na Ostaš, chtěl uprchnouti. Oheň mu však v cestě zabránil, a když se chtěl skrze malé okénko ze sklepa protáhnout ven, tak v něm pro svou mohutnou postavu uvízl a nemohl tam ani zpět. Jeden z husitů jej spatřil a jedním rázem mu hlavu u samých ramen odťal. Tělo svrhl zpět do sklepení, a to bylo pak zasypáno.

Od těch dob se pak v pomalu zanikajících rozvalinách čas od času objevuje bezhlavý vůdce a hledá svou nebohou hlavu. Jindy se ozývají z návrší Vlčince zvuky bubnů i houslí a na květnou neděli hořívají nad velkými poklady, ukrytými ve sklepeních hradu, modravé plaménky. Však mnoho lidí zkoušelo v těchto místech kopat, aby poklad nalezli. Však nikomu se to, pokud paměť sahá, nepodařilo!


Návrat na domovskou stránku