Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Ztracený prapor

Bylo to 26. června roku l866, kdy vojsko korunního prince pruského překročilo hranice české u Kladska a táhlo po pěšinkách přes Stěny u Božanova, od Martínkovic přes Hvězdu a cestami dalšími. Obsadili Polici a směrem k Ostaši se jich na 40 000 utábořilo. Večer pak táhli k Náchodu přes Bezděkovský kopec a Hronov.

Pozdě navečer pak bylo obsazeno napolo vylidněné město Náchod. Obyvatelé se na poslední chvíli dověděli, že nepřítel chytá schopné mladé muže a odvádí je k armádě. Proto hlavně mladí sebrali co mohli a prchli do lesů a strží nebo do okolních vesnic a samot. Mezi těmi kdo zůstali byl purkmistr, děkan a jistá stařenka.

Když předvoj pruského vojska vjel do Náchoda, musel starosta zodpovědět všechny dotazy a proti namířeným bodákům odpovídal pravdivě a svou ctí se zaručoval, že ve městě není jediného rakouského vojáka. Stejně však Prušáci prohledali kdejaký domek a každý kout. Teprve pak vtrhlo ostatní vojsko do Náchoda.

Hrozná to byla noc. Hůře však bylo ráno, když Náchod - staroměstský hřbitov pruská armáda útočila na Branku. Dlouhé hodiny bylo bojováno a stovky mrtvol plnilo příkopy okolo cest. V této válečné vřavě se podařilo Prušákům ukořistit jeden rakouský prapor.

S velkým jásotem jej dovezli do Náchoda a uschovali v radnici, kde jej silná stráž měla opatrovat. Rovněž městská rada dostala nařízení, že ručí svými životy za jeho uschování.

Rakouské vojsko těžce neslo zrátu praporu a chtěje jej dobýti zpět podnikli několik prudkých výpadů. Tak zatlačili nepřítele dolů z Dobenína a Branky. Pruská stráž, když se dověděla o nenadálých útocích a obávaje se, aby prapor nepadl zpět do rakouských rukou, vzala ho a tajně jej odvezla do Hronova. Bylo již šero, na ulicích nikdo nebyl. Jen jakási stařenka, která se belhala po Kamenici, viděla několik pruských vojínů s praporem, jak ujíždějí směrem k Hronovu.

Zatím se na Brance bojovalo. Prušáci dostali posily a vysílené rakouské vojsko ustoupilo zpět k České Skalici.

Druhého dne zaplavil Náchod příval čerstvých sil Prušáků. Velitelé měli rozkaz dopravit ukořistěný prapor do pevnosti v Kladsku. Hlavní velitel požádal o jeho vydání.
Jaké však bylo leknutí! Prapor byl pryč. Všechno bylo prohledáno, každý kout, půdy i sklepy. Po praporu však ani památky.

Všichni zástupci města byli předvoláni před válečný soud a měli být bez milosti zastřeleni, když se prapor nenajde. Pak bylo znovu celé město prohledáno, ale bez výsledku.

Nám známá již stařenka se o tomto hledání samozřejmě dověděla a tak nemeškala a spěchala k radnici. Tam se prodrala řadami vojáků až k veliteli. Všechno mu dopodrobna vyprávěla, co večer viděla. Měšťané ožili novou nadějí a vyslali rychlého posla do Hronova. Tam měl se dovědět co je na vyprávění stařenky pravdou.

Jezdec se brzy vrátil a oznámil, že prapor na Brance dobytý, se skutečně nalézá v Hronově a je velmi dobře střežen.

Radní byli propuštěni a město Náchod uchráněno od velikého neštěstí.

Stařenky se ujali měšťané a dobře se o ni starali. Když po čase zemřela, celý Náchod ji na poslední cestě doprovázel. Pochována jest na hřbitově Staroměstském, kde ji byl z vděčnosti postaven pomník s těmito slovy:

"Tobě, duše drahá, na věčnou památku,
že zachránilas město od věčné zkázy
27. dne měsíce června roku l866!"
           - obec náchodská


Návrat na domovskou stránku