Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Založení města Police nad Metují

Jedním z hlavních rádců našeho českého krále Přemysla Otakara I. byl vážený český zeman jménem Krušina. Ten neměl svých dětí, a proto vzal na výchovu syna svého zemřelého bratra - osmnáctiletého mladíka Jurika.

Jurik byl prudké, divoké krve a nejraději se potuloval s přáteli svými po Praze, kde v rozličných krčmách popíjeli, kostky hráli a na svoje povinnosti zapomínali. Strýc mu dělal výčitky a nabádal k lepšímu životu. Nic však platno, Jurik nevyslyšel strýce svého.

Jednoho odpoledne se vydal starý Krušina sám vyhledat svého synovce, aby se sám přesvědčil o jeho počínání. A tak jej našel v krčmě nevalné pověsti jak hýří a peníze utrácí. A tu dalo slovo slovo, a když strýc pohrozil, že vše řekne panu králi, Jurikovi vzkypěla krev a svou dýku vrazil strýci přímo do prsou.

Krušina bez hlesu padl a záhy i skonal. Všichni přátelé Jurika hned prchli a on sám se ještě toho večera vydal na cestu z Prahy pryč.

Šel stále směrem na východ až došel na Moravu do kláštera v Rajhradě, tam předpokládal, že jej nikdo hledat nebude. Po nějakém čase trápen výčitkami svědomí i strachem, že jej tam někdo z blízkosti krále objeví, svěřil se Jurek se svým hříchem opatovi. Ten mu hned nařídil, aby odešel do pusté krajiny, kál se a deset let žil jako poustevník, jinak, že odpuštění nedosáhne.

Tak se Jurek vydal bos, pouze s biblí, na dalekou cestu. Šel sám a sám, stále směrem severním, až se čtrnáctého dne ocitl v ohromném pralese a tam zůstal. Našel si u studánky v údolí vhodné místo, kde si postavil z roští a chvojí chýši.

Velmi těžko mu bylo, neměl zhola nic, pražádné nástroje, kterými by si život ulehčil, ale vytrval. Časem se sešel v těchto končinách s několika lovci a ti mu nejpotřebnější nářadí a pomůcky darovali. Pak přicházeli stále častěji a nejednu noc v jeho chýši strávili.

Tak ulynulo dlouhých deset let. Vykácel kus lesa, sdělal políčko, vystavěl pevnější chýši z větví a klád, i malou dřevěnou kapličku.

Jednoho dne na podzim, už bylo k večeru, zaslechl zvuk lesního rohu, po chvíli znovu a zas. Jurek poznal, že někdo cizí zbloudil a potřebuje pomoci. Sáhl rychle po svém rohu a odpověděl silným troubením. Když se Jurek po půl hodině ocitnul tváří v tvář neznámému, silně zbledl a klesl na kolena - před ním byl sám český král Přemysl Otakar I. Jak jen se vzpamatoval, prosil krále o milost přiznaje se, že on je ten Jurek, který zavraždil Krušinu!

Král po chvíli odpověděl: "jeden život jsi zmařil, druhý však jsi dnes zachránil, budiž ti odpuštěno".

Pak se Jurek o svého hosta řádně postaral a vše co prožil králi vypravoval. Král pak ráno chtěl, aby jej Jurek doprovázel do Náchoda a poté do Kladska, kam se ubíral za svými vladařskými povinnostmi. Ten však odmítl, že zůstane a měl jedinou prosbu, aby mu král do těchto končin poslal několik bratří z břevnovského kláštera k jeho pomoci při kácení lesa a obdělávání půdy.

Police nad Metují - náměstí A tak tam zanedlouho přišel jáhen Vitaliáš a s ním deset mnichů s nářadím. Všichni společně pokračovali v načatém díle Jurikově.

Uprostřed pralesa tak bylo postupně založeno městečko, které od prvních polí obdrželo jméno Police.

Brzy potom, hned na počátku 13. století, zde byl založen klášter a již v roce 1352 mělo městečko svůj vlastní trh a vzkvétalo až k dnešní podobě.


Návrat na domovskou stránku