Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Podkova krále Bedřicha

Bitva na Bílé Hoře byla v roce 1620 dobojována. Ačkoliv netrvala ani celé dvě hodiny, přec jejím následkem bylo porobení Čechů na celá tři staletí.

Zatímco se pluk statečných Moravanů bránil u letohrádku Hvězda proti přesile až do posledního muže, seděl český král Bedřich Falcký s rodinou na Hradě pražském a klidně obědoval. Své vojáky měl čas navštívit až po obědě, ale to bylo již pozdě. "Zimní král" jen prchající vojáky potkával, i proto uprchl též z Hradčan do Starého města.

Tam svolal poradu - co dále?
Mezi českými vůdci bylo dosti odhodlaných mužů a ti upozorňovali na výhody jaké ještě mají, a to:

Proto porážka na Bílé Hoře nemusela býti zase pohroma tolik hrozná.

Bedřich Falcký však prokázal neschopnost a nechuť k dalším bojům a již druhého dne 9. listopadu roku 1620 ujel rychle z Prahy. S ním odjeli i jeho vojevůdcové. Vojsko se pak ve zmatku vzdalo vítězi Max. Bavorskému na milost a nemilost.

Tak 14. listopadu roku 1620 přijela do města Náchoda jízdní četa královské stráže, provázející utíkajícího "českého krále" Bedřicha. Ubytoval se na zámku i se svými dvořany. Před branou však nebylo žádných slavobrán, ani fanfáry a výkřiky davů nevítaly českého krále.

Smutek a tesknota zíraly z očí hejtmana pana Straky z Nedabylic, sloužícího toho času zámeckému pánu.

Zatímco vojsko zůstalo po dva dny ve městě a špatně se chovalo k jeho obyvatelům, král Bedřich sám odpočíval, uzavřen ve své komnatě. A tam jej tajnými dveřmi navštívil hejtman Straka a prosil jej jménem národa, aby Českou zemi neopouštěl. Nebyl však vůbec vyslyšen!

Proto hejtman přistoupil k velikému obrazu a strhl z něho závěs, který jej zakrýval. Objevila se statná postava českého krále Jiříka z Poděbrad, jenž zírala na ustrašeného Bedřicha.

Starý hejtman zvolal "Tento král, ten miloval svůj český lid! Spikli se proti němu z Uher i papež a nevěrní páni, přece však neutekl! I ten zde spal, v Náchod - Karlovo náměstí - podkova krále Bedřicha těchto komnatách! Ó pohleď, králi Jiříku - toto je tvůj nástupce!"

Poté musel hejtman prchnouti a král opět osaměl.

Druhý den opustil Bedřich zámek náchodský a české království navždy - nikdy se již nevrátil.

Asi půl hodiny po odjezdu "krále," objevil se zámecký sluha, který sledoval odjezd krále na okraji Náchoda. Nesl v rukou velikou koňskou podkovu, kterou králův kůň na mostě ztratil.

Ta podkova je dosud na zámku v Náchodě jako jediná upomínka na pobyt zimního českého krále.

Na malém Karlově náměstí v Náchodě je připevněna v dlažbě jiná - napodobená.

Při pohledu na ni vzpomeňte na Bedřicha, na jeho zbabělost, kterou hlásá na věčnou paměť!


Návrat na domovskou stránku