Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Loupežníci z hradu Adersbach

Na Starozámeckém vrchu, dnes tak nazvaném, ležícím na pokraji Adersbachských skal, byl založen nedobytný hrad Althaus (Starý hrad) - Adersbach. Kdy Starozámecký vrch - zřícenina hradu Adersbach přesně byl založen není dochováno. První zmínky jsou z doby Karla IV., kdy jej koupil, stejně tak jako nedaleký Střmen, Hynek z Náchoda. Jeho syn, dědic Adersbachu, byl věrný spojenec císaře Zikmunda.

Táborité se však tohoto významného opěrného bodu zmocnili a odtud podnikali válečné výpravy do Slezska. I po husitských válkách však tyto výpravy do Slezska neustávaly, protože hrad se dostal do majetku pánů z Dubé. Slezané hrad několikrát oblehli v domění, že jej dobudou - ale bez úspěchu. Teprve když jej odkoupili do svého držení, stejně tak jako mnoho jiných hradů v této oblasti, jej pobořili.

Od těch časů rozvaliny ožily jen občas - tlupami loupeživých rytířů, lapků nebo zběhů.

V údolí pod hradem žil v chaloupce dřevař Hanes se svou ženou a sedmnáctiletou dcerou Marií. Marie byla velmi nebojácná a tak se jednou vsadila se známým mladíkem, že půjde do hradu a aby ji uvěřil, přinese odtud, co bude po ruce.

A opravdu se jednoho dne do rozvalin hradu vydala. Bylo to počátkem července. Mnoho se děvče Adršpach - pohled ze Starozámeckého vrchu na Skalní město natrmácelo, však kdyby chtěla cestu do hradu nalézti, musela by míti snad křídla, aby ty skály zdolala. Ale přesto, jak zkoušela nalézt cestu z jiné strany, objevila jakousi jeskyni, jejíž vchod byl zpola zakryt balvanem. Prolezla dírou a ocitla se na cestičce vedoucí vzhůru. Tam našla dveře - ale i ty byly otevřené, tedy vešla. Dostala se až do veliké vytesané skály, kde se mohla podívat z úzkého okna.... a uviděla pod sebou celý ten skalní labyrint protkaný zelení i celou jejich vesničku i svou chaloupku, rozeznala i lidi na polích. Nemohla se pohledu nasytit. Ale přeci se jenom vzpamatovala. Štěstí a náhoda ji přály - loupežníci tam nebyli.

I podívala se do ostatních místností, kde našla plno zbraní a přes jednu lavici byl hozen plátěný ubrousek. Ten rychle vzala a utíkala zpět. Strach ji popoháněl a když narazila na známou cestičku, opět přidala do kroku. V tom za sebou slyší podezřelý šramot a praskot větví. Ohlédla se a vidí nějakého chlapa třímajícího v ruce sekeru, jak se za ní žene.

Marie uháněla, co jí síly stačily, z lesa ven a skokem ke dveřím chaloupky. Rychle otevřela dveře a práskla jimi za sebou.
Současně se ozvala temná ohlušující rána, až se chaloupka zatřásla.

Loupežník vida, že dívku nedostihne, mrštil po ní svou sekerou a ta se zasekla do dřevěných dveří.

Jen snad vteřina rozhodla o jejím životě.

Hanes, boje se pomsty, načas se odstěhoval, ale za několik neděl byla většina lupičů při loupeži Starozámecký vrch - zbytky studně na zřícenině hradu Adersbach zajata a zbytek tlupy utekl do jiných končin. Hrad byl úplně rozbořen a opět se skryl mezi lesní velikány.

Jen Marie tam občas zašla a hledívala z okna vytesaného do skály na překrásný ten koutek světa.

Dlouho si lidé vypravovali o odvážném děvčeti. Ubrousek i sekerka byly v rodině dřevařově chovány co vzácná památka. Plátěný ubrousek se časem rozpadl, ale sekera byla k vidění v chalupě č. 31 donedávna.

Byla to starodávná sekera, na níž vyryta písmena O.G.H.M. - jaké jméno skrývají, nebo co vlastně znamenají, však nikomu není známo!


Návrat na domovskou stránku