Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Rok l866 v Červeném Kostelci

Byl teplý den 23. června roku l866. Občané ze Lhoty u Červeného Kostelce byli rozrušeni zprávami o pohybu pruského vojska k hranicím Čech. Lidé schovávali potraviny, prádlo, šaty, peřiny a všechno co mohli do různých skrýší. Jako by to bylo již skoro zvykem v tomto kraji, chystali se odejít z obavy před vojáky do okolních lesů.

Náhle zaslechlo několik usedlíků při sušení sena zvuk polní trubky směrem od Stolína. Běželi se rychle podívat a viděli eskadronu hulánského pluku císaře Františka Josefa I. pod vedením plukovníka Scholeye. Úkolem vojáků bylo obsadit městečko s okolím a především hájit železniční trať z Josefova do Malých Svatoňovic.

U této eskadrony sloužil vojín Kudrna, původem ze Lhotecké chalupy č.p. 86, kde ještě jeho rodiče žili. Ten hulán chtěl navštívit svou matku i otce, které tak dlouho neviděl. Požádal proto velitele eskadrony o povolení k návštěvě. Velitel mu však nevyhověl a to Kudrnu tak trápilo, že se rozhodl i přes zákaz svou návštěvu uskutečnit.

Ve Vackově domě, kde byli vojáci ubytováni, našel staré odložené civilní šaty, do kterých se převlékl. Přeběhl ulici do farské zahrady a odtud hledal cestu dále. Do cesty mu najednou vstoupil farář Kerner zvaný Jadýrko a ptal se jej, co tam hledá. Kudrna se faráři svěřil a farář mu ochotně ukázal Červený Kostelec - kostel sv. Jakuba, v popředí stará kostnice branku vedoucí na hřbitov, který tehdy ještě u kostela byl. Ze hřbitova se dostal Kudrna do domku pod kostnicí, který je dnes již zbořen. V něm se zdržel, aby si upravil šat a zklidnil mysl. Když vyšel ven, stála před domkem již vojenská patrola - někdo jej udal, tak jak je již v čechách zvykem.

Vojenská rada odsoudila Kudrnu, na návrh velitele, jako zběha k trestu smrti usmýkáním. Hned rozsudek vykonali.

Kudrnu svlékli a přivázali za nohy k ocasu jeho vlastního koně. Pak velitel Scholeye vsedl na koně a pustil ho tryskem po kosteleckém náměstí. Odsouzený volal, křičel, prosil o smilování, ale nadarmo. Když kůň třikráte oběhl náměstí, zkrvavený Kudrna nevydal již ani hlásku. Jeho tělo pak zahrabali na hřbitově u zdi kostnice.

Kostelečtí občané byli rozhořčeni činem rakouského plukovníka, ale co mohli dělat. Druhý den již ve městečku tábořila hlavní část 2. armády v počtu 50 000 vojáků.

Po pět dní občané trpěli revizicemi a drancováním od rakouské armády. Co teprve by mohli čekat od Prušáků, kteří postupovali do nitra Čech.


Návrat na domovskou stránku