Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Poklad v klášteře polickém

Klášter samotný byl založen počátkem 13. století spolu s městem Policí. Stavba rozsáhlé klášterní budovy byla spojena s velikými překážkami, neboť v těch místech byly bezedné močály. I muselo být, dříve než se se stavbou započalo, zaraženo na tisíce silných dubových kmenů do země. Teprve na těchto "jehlách" se počalo stavět.

Celý klášter je tedy vystavěn na jezeře a až přijde konec světa, pak se propadne celý do hlubin. Nikdy nezamrzající potok "Jezerka," jenž vytéká z pod kláštera, pověst o jezeře jen potvrzuje.

Pod hlavním oltářem vede do hlubin schodiště až Police nad Metují - kostel s klášterem k jezerní hladině, kde v časech nebezpečí bývaly ukryty klášterní poklady. Podzemní chodby se tam křižovaly na několik stran - jedna z nich vedla až do kláštera broumovského, druhá pak až na Kočičí hrad na Ostaši. Tam se objevil i hrabě Montecucoli - císařský vojevůdce - a to v roce 1646. Hrabě se zdržel v Polici se svými jedenácti pluky celý týden a generál, dověděv se, že klášter skrývá veliké poklady, prosil tehdejšího opata Aleše Húbnera, aby mu jej ukázal.

Po velikém zdráhání a slibu, že si generál nechá zavázat oči a nikdy nikomu nepoví co uvidí, jej opat a dva nejstarší mniši vedli dolů po schodech do hlubokých sklepení.

Scházeli dlouho, než se ocitli u jezerní hladiny. Tam mu oči na chvíli odvázali a tu uviděl nevšední podívanou. Jezerní hladina se vlnila a prapodivné ryby hlavy vystrkovaly. Jejich těla byla tmavá jako ta noc, v níž stále žily. Pak mu opět zavázali oči a šli dále až k malé, ve skále vytesané kapličce. Zde uviděl hrabě, když mu byl opět šátek sejmut z očí, ohromné množství zlata a stříbra, kalichů, křížů a drahých obrazů i drahokamů nevídané krásy.

Opat, sledujíc dychtivý zrak generála, vyjmul z truhlice jeden z mnohých prstenů a dal mu jej na památku. Generál znovu přislíbil, že bude mlčet jako hrob.

Pak mu opat opět zavázal oči a vydali se na další cestu. Šli opačným směrem, chodbou, kde byl vlhký a těžký vzduch, místy se brodili vodou a museli přelézat kameny ležící přes cestu. Zdálo se, že jdou nekonečnou chodbou a že se v ní nalézají celou věčnost. Hrabě se snažil překonávat svou úzkost a byl rád, když jej opat upozornil na množství schodů, kterými se dostanou na denní světlo. Schodů bylo tolik, že se zdálo, že neubývají. Konečně po více jak dvou hodinách chůze se dostali na čerstvý vzduch - to ocitli se mezi skalami - v divokém Kočičím hradě.

Generál si udiveně mnul oči a hleděl na šedivé velikány, a když dole uviděl celou polickou krajinu, měl za to, že všechno byl jen pouhý sen.

Kde dnes se obrovský poklad kláštera nachází - nevíme. Přestavěné budovy klášterní nám zůstaly. Ale jako útulek mnichů byl klášter zrušen v roce 1786 císařem Josefem II. a řeholníci byli přeloženi jinam. Poklad snad převezli tajně s sebou, nebo jej ponechali zakopaný dole u kapličky v podzemí, kde spočívá dodnes!


Návrat na domovskou stránku