Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Rozsáhlé temeno stolové hory Ostaše (Eustacha) rozekláno je divokými roklinami, krásnými skalními útvary z nichž vyčnívají kamenné divy přírodní.

Zvláště pak jeden z nich, jenž má podobu i jméno středověkého zbrojnoše s kuklou na hlavě a střelou Zbrojnoš - mlčenlivý svědek dávné minulosti ve spánku, budí naši pozornost. Jeho zasmušilý a temný obličej je mlčenlivým svědkem dávné minulosti. Pamatuje doby, kdy nekonečný prales se rozprostíral po celém tom nádherném kraji, byl svědkem založení Police, viděl tažení husitů do Slezska i ukrutnosti Slezanů na Ostaši, viděl prchat zimního krále i útlak za doby náboženské nesvobody a utrpení lidu v dávných dobách válečných. Spolu s obyvateli tohoto kraje se radoval ve chvílích štěstí a radosti.

Jednoho dne jsem na vrcholu Ostaše stanul i já sám, sám mezi skalami, rozmetanými balvany, ve stínu vysokých smrků, hledě tváří v tvář smutnému zbrojnoši. Znovu a znovu jsem na něj pohleděl a tu v úžasu pozoruji, že ústa jeho se pohnula a strnulý pamětník náhle procitl a těžkým hlasem se rozhovořil.

Jen jednou za pět století zas smí prý promluvit a já měl to štěstí, že jsem ten okamžik zastihl a byl svědkem jeho vyprávění. Jeho řeč byla drsná a pomalá, ne každému srozumitelná - ale já jí rozuměl.

Vyprávěl mi příběhy až neskutečné a bylo toho tolik, že mi z toho šla hlava kolem. Co jsem si však zapamatoval, předávám nyní i Vám.

Mám jen jedno neskromné přání, aby tento kraj, tak těžce zkoušený, se jednou dočkal klidu, pokoje!


Návrat na domovskou stránku