Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Staré varhany v kapli na Ostaši

Strašlivé krveprolití na Ostaši v roce 1421, které lidé z Police utrpěli, zavdalo k častějším návštěvám této hory, která se stala společným hrobem i celých polických rodin.

Nejprve byl v roce 1422 postaven vedle lípy, kde Slezané sťali zrádce Holinku, březový kříž. A již v roce 1484 tu byla zbudována malá dřevěná kaplička.

Na počátku 16. století žil v Polici v domě č. 12 jeden velmi nábožný měšťan, horlivý katolík, jménem Petr Bílek. Bílkův děd, věrný Husovu učení, byl tehdy v roce 1421 ubit Slezany a jeho tělo bylo zhozeno do propasti. Měl čtyři syny a jen jeden - Petřík se zachránil - ukryt v nějaké puklině ve skále. Tento Petřík byl otec Petrův, který na nátlak vrchnosti přestoupil na katolickou víru.

Aby smyl "strašlivou vinu" děda, putoval tento Petr v roce 1515 do Říma k papeži a prosbami vymohl udělení odpustků pro každého, kdo aspoň jednou v roce vykoná pouť do kaple na Ostaši nebo přispěje penězi na její udržování.

Tato Bulla byla podepsána dvanácti kardinály dne 24. března roku 1515.

Do této kapličky chodívala denně k modlitbě jedna dívka ze Žďára. Byla na obě oči slepá a v každodenní pouti jí nikdo nepomáhal, sama ji konala. Mocná její důvěra ji nezklamala, neboť jednoho dne se jí zrak navrátil. Zpráva o tomto zázraku se roznesla široko po kraji a lidé v houfech spěchali, aby viděli na vlastní oči zázračně uzdravenou a zároveň vykonávali pouť na Ostaš - ke kapličce.

Rodiče uzdravené dívky, na poděkování Pánu Bohu, zakoupili pěkné varhany a věnovali je kapli na Ostaši.

Roku 1669 dřevěná kaplička stářím dosloužila a byla zbořena. Na jejím místě byla postavena nová větší a varhany tam byly přeneseny. Za nějaký čas ani tato kaple nestačila tomu množství poutníků a tak se rozhodl broumovský opat Otmar Zinke postavit velký kostel. Základní kámen byl položen a posvěcen dne 21. září roku 1711 a stavba byla dokončena v roce 1720. Památné varhany byly opět přeneseny a hojně používány.

Roku 1741 nastaly války pruské, putující vojska byly v této době na denním pořádku. Zrovna jako polický klášter, tak i kostelík na Ostaši byl Prušáky vypleněn - co cenného bylo, to zmizelo. Tak s mnohými věcmi byly odvezeny i památné varhany.

Nový kostel nestál dlouho. Roku 1787 byl císařem Josefem II. zrušen a příštího roku rozbořen. Nejvíce kamene bylo odvezeno do Žďára a tam ještě dnes najdeme v selských staveních ozdobné štuky nebo sloupoví, pocházející z kostela.

Krásný ukřižovaný Kristus, jenž zdobil hlavní oltář, po vydání císařského rozkazu náhle zmizel a nikdo nevěděl, kam se poděl. Na ztracený kříž se dávno zapomnělo a tu najednou, po čtrnácti letech, se kříž objevil. Vyoral jej v blízkosti bývalého kostela jeden sedlák. Kříž s velikou slávou přenesli do kostela v Polici a tam byl umístěn na hlavním oltáři.

Při renovaci kostela v roce 1894 byl tento kříž sňat z hlavního oltáře a umístěn na schodiště vedoucího do prvního patra, kde se nachází podnes.

Zbořeniště kostelíčka na Ostaši pomalu zarostlo travou a keři. Zdálo se, že již nebude nikoho, kdo by se památného místa ujal.

V roce 1859 se rozpoutala rakousko-italská válka. Do této války se dostalo mnoho mužů z Police a okolí. Mezi nimi byl i majitel dřevěné chalupy na Ostaši (mnohá léta pak sloužila jako hostinec) jménem Celestín Velc. Ten, když se ocitl v tzv. ohni nepřátelském, poklekl a slíbil Pánu Bohu, že když se vrátí živ a zdráv, postaví k jeho chvále novou kapli na Ostaši.

Ostaš - kaplička A Velc se opravdu živ navrátil, jeho svědomí mu nedalo a tak byla kaplička postavena a dne 8. září roku 1859 vysvěcena. A stojí dodnes.

V roce 1890 pruský památkový úřad kupoval cenné památky. Tou dobou vlastnil v Německé Čermné tamější varhaník, jménem Burdych, staré varhany. Byly složeny v koutě na půdě a nikdo z rodiny nevěděl jak se tam dostaly. Burdych je úřadu nabídl, ale byl na nich objeven nápis, který svědčil, že varhany jsou českého původu a pocházejí z kaple na Ostaši. Tím okamžitě ztratily pro Prušáky na ceně a proto byly Burdychem věnovány nazpět do kapličky na Ostaši.

Tak se řízením osudu téměř po 200 letech navrátily na původní místo, kde je však dnes již opět neuvidíme.


Návrat na domovskou stránku