Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Úpičtí rytíři

Každé městečko se připomíná svými památkami či nějakou událostí z dávných dob. Nejvíce stop vždy zanechaly války. Ne vždy se však podařilo nepříteli zvítězit. Jak důvtip pomohl našim předkům se vypravuje v městečku Úpice.

Bylo to v roce 1241 co do Evropy vtrhl národ divokých Mongolů - Tatarů v čele s nejstarším Čingischánovým vnukem Batem. Batu, vrchní velitel výpravy k podmanění Franků (Evropanů), byl muž nad jiné Mongoly vzdělaný, rozumný, ale z povinnosti nadmíru přísný a krutý. Rozdělil své vojsko v němž bylo na půl milionu vojáků na tři proudy. Jeden měl vést boj přes Uhry, druhý přímo do Čech a třetí přes Polsko do severních Němec. Druhý a třetí proud se však l. dubna opět před Slezskem spojily v jeden. Cestou si tedy podmanili část Ruska a Polska. Dostali se i na Moravu, ale byli u Olomouce poraženi Jaroslavem ze Štenberka, tak se uchýlili do Slezska. Tam po seskupení zkoušeli znovu proniknout do Čech. Dostali se až k Trutnovu a hrůzu po tomto kraji šířili. Obyvatelstvo jako vždy prchalo se skrýt do hor, lesů a skal.

Zpráva o postupu Tatarů se donesla i do Úpice v době, kdy byla vypálena ves Sedloňov. Úpičtí měšťané se rychle radili co podniknout, jak se nebezpečí uchrániti. A tu bylo rychle ujednáno, že lstí se pokusí zničit svého nepřítele. A tak se chopili práce na provedení svého plánu.

Od Sedloňova k Úpici vede cesta po příkré a vysoké skále, kolem jejíhož úpatí se žene řeka Úpa. Tou dobou byla silně rozvodněna. V místech, kde tato cesta nastupuje od Úpice, na skále postavili narychlo dřevěný most, ale tak, aby se dal v případě potřeby do propasti strhnouti. Pak se všichni obyvatelé přemístili do lesa, kterému se dodnes říká "svobodný." Větve všech stromů otesali, aby nepřekážely. Pak na stromy rozvěsili množství papírových lampiónů. Působilo to dojmem, že tam táboří velké tatarské vojsko.

Úpice - radnice s erbem Za nějakou chvíli se vrátili poslové a sdělili, že Tataři již táhnou od Sedloňova. Tou cestou k dřevěnému mostu, samí jezdci na malých, rychlonohých konících. Byla tma a oni dle světel za řekou soudili, že je tam jejich tábořiště - byli již unaveni a chtěli se dostat ke svým druhům.

Úpičtí silní mužové čekali s napjatými provazy, jen aby mohli most strhnouti. Netrvalo dlouho a ozval se dusot koní na mostě. Když byl most plný Tatarů, ozval se praskot, výkřiky a pak ticho. Vše, co bylo živé, zahynulo v dravých vodách řeky Úpy, zřítivši se do hluboké propasti.

Lest se Úpickým zdařila úplně, neboť zbytek Tatarů chvatně opustil tento kraj.

Na věčnou památku svého důmyslného obhájení města obdrželo město Úpice městský znak, na němž je otesaný hnědý kmen ve zlatém poli.

Od těch dob se říká úpickým radním i všem občanům, že jsou ..."úpičtí rytíři!"


Návrat na domovskou stránku