Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


O původu jména Turov

V dávných dobách, kdy byl tento kraj velice řídce obydlen a většinou byl samý prales a močál, vnikla do těchto míst skupina lovců, chtivých nových loveckých trofejí. Dověděli se, že v těchto lesích se nachází několik statných zvířat - turů.

Hnali se vzhůru v táhlý kopec, až přeci jen zahlédli párek mladých zvířat. Veselý, hlasitý pokřik i zvuk loveckého rohu zahnal tury až do nejvyšších míst, kde se v hlubokém pralese skryli. V divokém úprku před lovci však mladý párek zapomněl na své malé tuří mládě, které žalostně naříkalo a hledalo své rodiče. Matka jej uslyšela a hned se mu ozývala zpět, volajíc jej k sobě.

Lovci však mládě zpozorovali a po krátkém čase se ho zmocnili. Pak postupovai za hlasem tuří matky až na místo, kde byl tuří pár ukryt. Cestou mláděti nijak neubližovali, naopak na vrcholu kopce, před úkrytem turů, si s ním hráli a dávali mu najíst.

Tuří rodiče to vše z úkrytu pozorovali, jak se lovci s mládětem sbližují, vlídně se k němu chovají a proto vylezli z úkrytu a následovali lovce zpět až dolů do údolí. Tam se dali pozvolna ochočit. To vše z lásky ke svému mláděti.

Místo, kde se po žalostném volání setkalo tuří mládě s rodiči, ten vysoký kopec porostlý pralesem, nazvali pak lovci horou "Tuří - Turovem."

Vůdce lovců se jmenoval Rokyta, který pak založil pod Turovem, vedle potoka, hospodářský dvůr s malým srubem - tvrzí, k hájení svého obydlí proti možným vpádům nepřátel. Ostatní lovci neopustili svého velitele a stavěli postupně okolo a podél potoka rovněž dvory a stavení a založili tak novou ves, kterou po vůdci a zakladateli nazvali Rokytník.

V té době nikdo z nich netušil, že hora Turov se stane jedním ze symbolů tohoto kraje - ano tajemná a posvátná hora Turov.


Návrat na domovskou stránku