Obsah

Úvod

Proč?

Pověsti zbrojnoše z Ostaše

Založení Police nad Metují

O původu jména řeky Metuje

Ostašský zrádce

Žižkův stůl v Náchodě

Žižkova lípa na Ostaši

Mohyla smrti

Tajemné chodby na Ostaši

Husitská mincovna

O Vlčinci

Staré varhany v kapli na Ostaši

Podkova krále Bedřicha

Paní Brixena z Homolky

První tkadlec na Náchodsku

Dobrošovská zlatá skála

Běloveský drak

Pánkova studánka

Pekelný sud

Sluj českých bratří

Hromový kámen na Boru

Klášterní poklad na Boru

O zkamenělé princezně

Poklad v klášteře polickém

Evangelíkův poklad

Vánoce na Ostaši

Skalský hrad

Loupežníci z hradu Adersbach

Loupežníci na Hvězdě

Kaplička na Hvězdě

Znak města Stárkova

Stárkovská Smolná kniha

Tajemné světlo na hradě Skály

O původu jména Čertovina

Čertovina

Selský generál

Milost za černé zlato

Plhovská kaplička v Náchodě

U lipek

Požár v Kostelci u Náchoda

Rok 1866 v Červeném Kostelci

Ztracený prapor

Dobenín

Jó, válka

Kaplička v Suchodole

Sedmipramenná studánka v Malých Svatoňovicích

Úpičtí rytíři

Vlkova pomsta Tasovi z Vízmburka

Devět křížů

Vízmburský poklad

Zachráněný kníže

O kříži pod Hořičkami

Studánka na Boušíně

Židovka

O ševci v Rokytníku

O původu jména Turov

Turovští rytíři

Poklad na Turově

Krakonoš na Turově

Bludičky

Zkamenělé chleby

Rybníček Krčmařík

Červenokostelecký had

Jak vznikl rybník Rozkoš

Do Havlovic a co se tam přihodilo

Všude samý vodník

A jedna pro naše přátele!

... a ještě střípky nakonec

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


U lipek

Když bylo městu Úpice uděleno hrdelní právo v roce 1500 - 1520, mohla být umístěna šibenice i místo popravní, při tehdejším malém zalidnění, blízko náměstí. Postupem doby však pro špatný dojem, který vyvolávala u venkovanů přicházejících do městečka a jeho kostela, byla asi vytlačena na místo, kde se dnes říká "U lipek."

Místo se nachází u cesty nad Úpicí k Maršovu. Mezi lípami je postaven kamenný kříž s letopočtem 1828 v něm vytesaným.

V té době totiž seděli jednoho dne v radní hospodě čtyři hosté u dobrého piva a nemohli se od holby utrhnouti. Mezi nimi byl tehdejší farář a jakýsi Nyklíček. Když už čas pokročil dosti značně, zvedl se pan farář k odchodu. Přemlouvali jej, aby ještě poseděl, ale on namítal, že musí ráno zpovídati, že bude míti v kostele značný nával. A tu rozveselený Nyklíček povídal ... Pane faráři, to nevadí, já Vám ráno při zpovídání trochu pomohu. Farář vzal učiněnou nabídku jako žert a když se rozloučil, odešel.

Lehkomyslný Nyklíček se časně ráno probudil, ustrojil se a spěchal do kostela, kde již kolem zpovědnice postávalo povícero ženských. Otevřel si v přítmí dveře zpovědnice, dal si štolu na krk a začal skutečně babičky zpovídat.

Po chvíli přišel pan farář a Nyklíček musel své místo opustiti. Lid tenkráte z úcty k víře ani moc nereptal, ale farář byl tou Nyklíčkovou zpovědí Úpice - U lipek strašlivě uražen a chtěl poslat udání na biskupství. Nyní teprve si viník uvědomil co provedl a způsobil. Snažně a dlouho odprošoval faráře, ale ten slyšet nechtěl o nějakém odpuštění. Po mnoha marných prosbách přišel konečně Nyklíček na faru s nabídkou, že postaví na vlastní náklady a na pokání kamenný kříž v místech, kde dříve stála šibenice. Po každé straně pak nechá vysaditi po lípě - to na památku pro budoucí časy.

Faráře nabídka konečně obměkčila a po dlouhém kázání a hněvu opět mezi nimi nastoupilo bývalé přátelství.

Lípám, vedle kříže zasazeným, vadila však sucha a věčný vítr tam vanoucí, takže stromky se několikráte vysazovat musely, než se udržely.


Návrat na domovskou stránku