Obsah

Úvod

Odjezd

Hveragerði

Þingvellir

Geysir

Vodopád Gullfoss

Hveravellir

Siglufjörður

Akureyri

Jezero Mývatn

Askja

NP Jökulsárgljúfur

Krafla

Bakkagerði

Stafafell

Jökulsárlón

NP Skaftafell

Dyrhólæy

Duhové hory

Skógar

Reykjavík

Krísuvík

Modrá laguna

Cesta domů

Souhrnná statistika


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Krafla

22.8. 2004

Poslední ráno v pseudokráteru Dnešní den jsme se již rozloučili s naším pseudokráterem, jelikož po návštěvě sopky Krafly a lávového Ani koník si na naší snídani nepochutnal pole vyrazíme zase kousek dál. Spali jsme tu tři noci a jako kdyby to tušil, přišel se s námi rozloučit i kůň. Za odměnu jsme mu nabídli zbytky naší snídaně (po pravdě řečeno to byla snídaně v podstatě celá, zase jsme měli nějakou výbornou, ale strašně výživnou kaši s mlíkem), ovšem ani ten kůň to nežral. Nakonec jsme tím tedy nakrmili rybičky v jezeře Mývatn, snad si pochutnaly.
Ještě bych se mohl zmínit, jak vlastně pseudokrátery u jezera Mývatn vznikly. Způsobila je horká láva, která se do jezera vlila. Voda se začala vařit a pod lávou se tvořila pára. Ta si našla za doprovodu popela cestu na povrch a vytvořila tak tyto geometricky dokonalé útvary.
Jezírko ve Víti Nyní již rychle popojet co nejblíže Krafle a vydat se na její průzkum. Poslední erupci měla v r. 1991, Krafla vodní pára a zředěné sopečné plyny zde stoupají z kdejaké škvíry mezi kameny. Jde o exhalace fumarolových polí, které jsou překryty mladším sopečným materiálem od poslední erupce.
Na úpatí sopky leží explozivní kráter Víti (peklo) vyplněný jezerem smaragdové vody o teplotě 22 °C. Už odtud lze vidět několik desítek sloupů vodní páry z největšího islandského geotermálního pole Námafjall. Při vrtech do hloubky 1800 metrů byly zjištěny teploty přes 290 °C. Další pole leží přímo v kaldeře Krafly. Zde vrty odhalily teploty přes 340 °C v hloubce 2000 m pod povrchem.
Okolí Krafly
Při výstupu na Kraflu se Petr s Luckou zdrželi a všimli jsme si, že si s někým povídají. Ten někdo byla Irena, Petrova spolubydlící. Původně prý chtěla jet s náma, tou dobou ovšem neměla dost peněz. Ty potom Pohled z Krafly nějak sehnala a tak si zaplatila zájezd s cestovkou S.E.N. Vymínila si ovšem individuální program, proto jsme ji nepotkali při cestě NP Jökulsárgljúfur. Toto setkání mělo pro nás poměrně zásadní význam, o tom se však zmíním později.
Na obrázku vpravo vidíte pohled od sopky, za povšimnutí stojí potrubí, vedoucí ke geotermální elektrárně. Ta byla vybudována v letech 1974 až 1977 a svoji činnost zahajovala za poměrně dramatických okolností. V prosinci 1975 se totiž v oblasti projevil seizmický neklid, před nímž vulkanologové varovali již dříve. Litosférické desky se přesně podle předpovědi prudce oddálily, magma proniklo k povrchu, který se vyklenul a popraskal. Z puklin vytekla bazaltová láva, potrubí odvádějící horkou vodu se zkroutilo, popraskalo a geotermální vrty doslova explodovaly. Láva se ale naštěstí zastavila těsně před branou elektrárny.
Leirhnjúkur - geotermální oblast v blízkosti Krafly Sešli jsme ze sopky dolů a vydali se k lávovému poli. U vstupu je obligátní výstražná cedulka o nebezpečnosti místa a zákazem opouštět turistické chodníčky. Lucka se sama na vlastní kůži mohla přesvědčit, že tato varování opravdu nejsou zbytečná. Holky si vymyslely, že je vyfotím, jak budou jako čarodějnice vystupovat zpoza všudypřítomného kouře. Lucka tedy poodešla stranou, chvíli se nic nedělo a po chvíli se přiřítila s nadávkami, že jí nepomůžem a že bysme ji tam klidně nechali zapadnout. Propadla se totiž jednou nohou do země a jak se snažila z toho vyprostit, tak se o horké kameny ještě trochu popálila. Vše se ale událo tak rychle, že nestačila ani vykřiknout a my tedy o ničem nevěděli. To svědčí o tom, že opravdu není radno nebezpečí podceňovat. Na obrázcích si můžete povšimnout míst, kde je láva ještě hodně černá a tudíž pochází z nedávných erupcí.
Leirhnjúkur - geotermální oblast v blízkosti Krafly Leirhnjúkur - geotermální oblast v blízkosti Krafly Leirhnjúkur - geotermální oblast v blízkosti Krafly Leirhnjúkur - geotermální oblast v blízkosti Krafly
Odtud jsme popojeli ke geotermální elekrtárně s tím, že bychom si ji rádi prohlédli. K mému překvapení to bylo i možné, elektrárna je pro veřejnost každý den otevřena. Nejprve vás zavedou do návštěvnického centra, kde shlédnete asi dvacetiminutový dokument o Krafle, geotermální energii a o vlastní elektrárně. Na výběr máte z několika jazykových mutací, čeština bohužel chybí. Poté vás zavedou nahoru ke dvěma 30 MW turbínám, čímž prohlídka končí...
Geotermální elektrárna Krafla Geotermální elektrárna Krafla Geotermální elektrárna Krafla Krátký dokument
Prohlídkou elektrárny jsme se s oblastí jezera Mývatn rozloučili a pokračovali jsme dále do osady Cestou do Egilsstaðiru Egilsstaðir. Na další den byl naplánovaný nějaký výlet v okolí a tak jsme chtěli prozkoumat možnosti. Našli jsme zde turistické informace, kde nám příjemná slečna ochotně poradila a jako nejzajímavější označila oblast v okolí městečka Bakkagerði. Petr měl sice původně trochu jinou Lindarbakki Lindarbakki představu, nechal se ovšem zlákat touto možností a myslím, že nemusíme litovat.
Cestu jsme našli snadno a kupodivu jsme poměrně snadno našli i nástupy na trasy tak, jak nám je slečna popsala. Výhodnější měl být vrchní nástup a tak jsme zajeli tam. Nevěřili jsme však vlastním očím, co jsme zde spatřili. U jezera na druhé straně silnice stála emergency boudička a tak jsme hned věděli, kde budeme dnes spát. Hary měl sice menší námitky, že nejsme v nouzi, ale pod tíhou argumentů zbytku výpravy musel ustoupit.
Bakkagerði Rozhodli jsme se ještě navštívit městečko Bakkagerði, které odtud bylo ještě pár kilometrů vzdáleno. Jako obvykle je zde pár baráčků (nejzajímavější je Lindarbakki, přes léto obývaný) a kostel, ve kterém se po večeři zbytek výpravy jal rozjímat. Poté jsme se již vrátili k naší emergency boudičce. Zůstala neobsazena a tak nebylo co řešit.
Harymu už delší dobu vrtalo v hlavě, že jsme ještě neviděli polární záři. V Reykjahlíðu jsme dvakrát potkali skupinku Čechů s cestovní kanceláří Adventura, kteří prý cestou z hospody vždy polární zář viděli. Hary se proto rozhodl, že bude hlídkovat a několikrát za noc šel prozkoumat oblohu. Ačkoliv bylo jasno a pro polární záři tedy ideální počasí, neviděl bohužel nic.


Návrat na domovskou stránku