Obsah

Odjezd

Benátky

Jeskyně Perama

Kaňon Vikos

Mosty u Kipi

Kláštery Metéora

Kastoria a Edessa

Soluň

Výstup na Mytikas

Pláž Mylopotamos

Delfy

Mys Sunion

Athény

Korint

Mykény a Nafplio

Jeskyně Dyros

Kythira

Mystra

Olympia

Igoumenitsa

Cesta domů

Souhrnná statistika


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Mys Sunion

3.9. 2003

Ráno jsme se nejprve vydali do Livadie, kde měla být podle průvodce Herkýnina propast, na jejímž Amfiteátr okraji se ve starověku nacházely prameny vzpomínky (Mnemosyne) a zapomenutí (Lethe). Zaparkovali jsme v centru města, kde tekla říčka a byla tam k vidění vodní kola (některá se i točila) a pod korunami platanů různé vodní kaskády. Šli jsme po kamenném chodníčku podél vody vzhůru, začínala Livadia Livadia tam jakási soutěska, na jejímž okraji se nacházel novodobý amfiteátr. Chvíli jsme šli soutěskou, nevypadalo to ale, že by někam vedla. Vrátili jsme se tedy ke schodišti, které vedlo ke kapli na skále.
Od kaple byl pěkný výhled na město a na protější vrcholek s ruinami jakéhosi hradu. V kapli bylo možné spustit kbelík do skalní tůně s vodou a ochladit si nohy, případně další části těla. Žádnou propast jsme sice neobjevili, ale i tak to bylo příjemné místo.
Muzeum Théby Odtud jsme pokračovali do dalšího proslulého města - Théby. Jeden z průvodců zde sliboval Muzeum Théby Muzeum Théby zbytky královského paláce, Apollónovy svatyně a antický vodovod. Našli jsme zde sice místa, označená cedulkou "Archeological site", ale nebylo zde nic zajímavého k vidění.
Podívali jsme se tedy alespoň do muzea, kde se nacházejí nejucelenější sbírky sošek Tanagra a hliněné rakve zdobené malbou.
Odtud jsme pokračovali už na Athény. Byla zde rozsáhlá průmyslová oblast a asi bychom zde těžko hledali vhodné místo pro přespání. Rozhodli jsme se tedy, že projedeme Athénami a zajedem až na mys Sunion.
Že bude průjezd Athénami kompikovaný jsme slyšeli už z vyprávění Čechů, které jsme při putování Řeckem potkali. Skutečnost ovšem předčila jakoukoliv představu. Po celém Řecku jsou směrovky napsané jak řecky, tak i latinkou. Za dobu našeho pobytu jsme si již na řeckou abecedu poměrně zvykli a ani Hary už neurčoval směr jen podle počtu písmen na cedulkách, takže by nám ani Poseidónův chrám tolik nevadilo, že cedulky jsou pouze v řečtině. Jejich výskyt byl ovšem méně než sporadický a ukazovaly především na různé městské části. Jeli jsme tedy víceméně jen podle čuchu. Provoz v Mys Sounion Athénách také není zrovna malý, takže tříproudá silnice byla zcela ucpaná, auta se pohybují jen šnečí rychlostí a ze všech stran kolem vás projíždějí motorky. Nakonec jsme se přes Athény šťastně dostali, i když ne zrovna po optimální trajektorii. Napojili jsme se na Athénskou riviéru a pokračovali podél pobřeží k mysu Sunion.
Ten je proslulý nádherným Poseidónovým chrámem nad strmým skalnatým srázem. Vznikl v roce 449 př. Kr. na základech Peršany zničeného chrámu. Jedná se o klasický mramorový chrám s 6 (na užší) a 13 (na delší straně) extrémně štíhlými dórskými sloupy.
Když jsme se dost vynadívali, vrátili jsme se zpět na riviéru, kde jsme na pláži s opuštěnými karavany přenocovali.


Návrat na domovskou stránku