Střípky

O plivníkovi

Čarodějnice

Hromový kámen v Adersbachu

Po stopách ...

Pod borovicí

Sedmiletá válka

Hřbitovní kostelík v Broumově

Pověst z Ruprechtic a Rožmitálu

Kříž u České Metuje

Všeho je jen do času ...


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Pověst z Ruprechtic a Rožmitálu

V obci Ruprechtice, která leží v údolí Stěnavy a Ruprechtického potoka se říká, že na zdejším hřbitově v hodině půlnoční tančívají z hrobů vstalí nebožtíci.

Místní hrobník si jednou na nebožtíky počíhal. Když o půlnoci počalo to hrozné Ruprechtice - hřbitov s kostelem a zvonicí divadlo, hrobník si dodal odvahy, připlížil se mezi rovy a sebral jednomu z nich odložený rubáš. Urmlec jej však zpozoroval a pronásledoval drzého hrobníka až na zvonici. Ještě, že věžní hodiny na kostele odbily již jednu hodinu z půlnoci. Kostlivec zmizel.

Hrobník však trestu neušel. Do rána umřel ve zvonici strachem. Není radno choditi o půlnoci na hřbitov a v Ruprechticích obzvlášť.

Severně od Broumova se rozkládá podél Černého potoka ves Rožmitál. V ní před dávnými léty žil spokojeně na svém hospodářství sedlák se svou milovanou ženou.

Jednoho dne se žena roznemohla a neuplynula dlouhá doba, než ji hospodář, pln smutku, uložil k věčnému spánku na broumovském hřbitůvku.

Každý den pak chodil z Rožmitálu k jejímu hrobu a tam položil cestou natrhanou kytici polních kvítků. Pak nad hrobem povídal své ženě pod zemí své každodenní starosti i radosti. Jednou však po těžké práci na polích doma usnul a tak se vydal do Broumova až pozdě navečer. Na polní cestě za Rožmitálem se mu najednou zjevila jeho žena - nebožka v celé bývalé kráse, jen trochu pobledlá a posunky mu naznačovala, aby se vrátil zpět. Sedlák poslechl a spěchal rychle domů, do statku. Rožmitál - děkovný kříž na cestě k Broumovu Přispěchal opravdu v poslední chvíli, ze světnice se již valil kouř a i když požáru zcela nezabránil, podařilo se mu zachránit ostatní budovy, seník, sýpku i chlévy a zvířata v nich.

Z vděčnosti pak nechal postaviti na místě zjevení kamenný kříž.

Půjdete-li touto cestou okolo kříže, vzpomeňte, že věrnost a láska i posmrti dovede člověka poctivého odměnit. Tak jak se stalo našemu sedlákovi, který díky své nebožce zachránil před požárem svůj majetek.


Návrat na domovskou stránku