Střípky

O plivníkovi

Čarodějnice

Hromový kámen v Adersbachu

Po stopách ...

Pod borovicí

Sedmiletá válka

Hřbitovní kostelík v Broumově

Pověst z Ruprechtic a Rožmitálu

Kříž u České Metuje

Všeho je jen do času ...


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Čarodějnice

Pod jednou z dominant kraje, horou Turovem, se táhne ves Rokytník. Její stavení jsou rozložena podél potoka Rokytníku, který se dříve jmenoval Niva. K němu se váže pověst o čarodějnickém procesu, kterému málem padla za oběť chudá vdova.

V dobách středověkých nebylo lehké pro poddaný lid často přežít. Bylo to hlavně v dobách válek, nemocí či hladomoru.Často se tyto rány snesly na lid najednou. V těchto temných dobách, kdy naše vdova, matka šesti dětí, neměla jim co dáti do úst, byly vody potoka Nivy plné pstruhů a raků. Pytláctví na rybách však vrchnost trestala právem útrpným a raci byli považováni ve středověku za nečisté živočichy, a kdo se jich dotkl, byl považován za čaroděje.

Vdova však dohnána hladem svých dětí jich několik nachytala a uvařila. Nečekaná pochoutka ji pak dala zapomenout na všechny pověry až do doby, kdy ji jedna ze sousedek ze závisti udala u rychtáře. Ten poté vše vypověděl před církevní spravedlností.

Tak byla nešťastná žena odvedena na náchodský zámek. Tam pak podrobena právu útrpnému a ona se jak jinak nemohla nepřiznati ke svému čarodějnictví. Tak byla odsouzena k trestu smrti upálením. Teprve na přímluvu několika rozumných lidí v blízkosti majitele panství došlo k tomu, že kníže přikázal žalobu proti vdově přezkoumat a nakonec ženu osvobodil.

V dobách dnešních již není v potocích tolik raků, však až je někdy v průzračné vodě uzříte, pak vzpomeňte, že skrze ně mohlo dojít ke zmaření života.


Návrat na domovskou stránku