Vodníci

Všude samý vodník

Mezihorský vodník

Vodník z Maršova

Vodník z Kozínku

Radechovský hastrman

Kostelecký vodník

Vodník v Horním Dřevíči

Vodník v Rokytníku

Hastrman ve Velkém Poříčí

Poklekovský vodník

Vodník ze Studnice

Havlovický vodník

Hastrman ze Stolína

Vodník z Červeného Kostelce

Vodník z Roudenky

Ledhujský vodník

Vodník z Panského rybníka v Polici

Vodník pod Zděřinou

Vodník v Ochozi

Vodník ze Špinky

Zapomněl vyřídit pozdrav

Vodník tkalcem

Vodník z pěkovských Končin

A co pověděl havlovický nakonec?


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Vodník z pěkovských Končin

Bůh i čert ví, odkud tam vodník docházel. Toho se sousedé na Končinách nemohli dopíditi. Skutečností bylo, že se u nich v chalupách často objevoval.

Ať slídili za ním když odcházel sebebedlivěji, přeci jim nakonec zmizel beze stopy. Přicházel tiše, ba přímo stydlivě do chalupy, zamířil ke kamnům, kde mu bylo v zimě velmi milo pobývat a tam poslouchal hovory sousedů. Nikomu tím neškodil ani nepřekážel.

Až jednou o přástkách .... Mladí i staří se sešli v hojném počtu. Povídalo se, žertovalo. Rozdováděná chasa se odvážila i na vodníka. Ten ležel na peci - náramně se mu tam líbilo. Chasníci začali zkoušet, jak je vodník lechtivý. Nejdříve ho šimrali na patách - to ještě ušlo. Když to ale zkoušeli pod nosem, pod paží a v bocích - to už se nedalo snésti! Milý vodník se svíjel, kopal kolem sebe, ječel a křičel, aby mu už dali pokoj. Konečně seskočil z pece, uchopil rychle konev s vodou a obdařil trýznitele své studenou lázní tak, že sami vypadali hůře než on - hastrman. Vodník pak rychle zmizel.

Chasa potom sušila své šaty celý den. Ještě dobře, že vodník se již neukázal, že zmizel z kraje a že se dále již nemstil. Bylo by to s mnohým šprýmařem dopadlo o hodně hůře!


Návrat na domovskou stránku