Vodníci

Všude samý vodník

Mezihorský vodník

Vodník z Maršova

Vodník z Kozínku

Radechovský hastrman

Kostelecký vodník

Vodník v Horním Dřevíči

Vodník v Rokytníku

Hastrman ve Velkém Poříčí

Poklekovský vodník

Vodník ze Studnice

Havlovický vodník

Hastrman ze Stolína

Vodník z Červeného Kostelce

Vodník z Roudenky

Ledhujský vodník

Vodník z Panského rybníka v Polici

Vodník pod Zděřinou

Vodník v Ochozi

Vodník ze Špinky

Zapomněl vyřídit pozdrav

Vodník tkalcem

Vodník z pěkovských Končin

A co pověděl havlovický nakonec?


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Vodník pod Zděřinou

V údolí mezi Zděřinou a Vlčincem bydlel v potoce malý vodník. Úplně se podobal nějakému klučinovi. Kromě toho nosil na hlavě zelený klobouček se sojčím pírkem - říkali mu proto Mysliveček.

Jednou ve středu se vracel soused Antonín pozdě večer domů z Maršova do Police. Cestou musel jít přes lávku zrovna nad hastrmanovým panstvím. Ten seděl na lávce, hleděl na měsíc v úplňku, chvíli zpíval, pak pohvizdoval a klátil přitom nožičkama sem a tam, tam a sem. Proto byl veselé mysli, že měl právě před svatbou - za týden se přižení do bukovinského rybníka.

Soused přišel k lávce a vidí, že nemůže přejít na druhou stranu. A protože se stavil v Maršově v hospodě a pivo mu ještě svazovalo jazyk, žádal namahavě vodníka: "Pusť mě synáčku, musím k ženě, dávno na mě čeká, ta mě zase dá!" Mysliveček však nic. Pohvizduje si a nožičkama klátí dál. Antonín žádost opakoval podruhé, potřetí a stále důrazněji. Mysliveček ale kope nožkama a švihá proutkem do vody.

A najednou toho měl Antonín dost! Plivnul si do dlaní, zaklel a jednou rukou chytil Myslivečka za jeho fráček, druhou se napřáhl a .... a pádná pravice dopadla na hastrmanovu levou tvář. Vodník nečekal na druhou ránu, skočil do vody, chytl souseda za nohu a strhl jej s sebou. Soused se chytal břehu, kroutil a kopal, nic však nepomáhalo. Ve vodě má hastrman nadlidskou sílu. Poslední výkřik a voda se za nimi zavřela.

Zatím žena Antonína byla doma nepokojná. Čekala na něj a pak mu šla nakonec naproti. Právě byla nedaleko lávky, když zaslechla výkřiky. Zrychlila krok a křičela o pomoc. Z nedaleka se seběhli sousedé, pomohli Antonína vytáhnout z vody a vzkřísit. Byl ještě živ.

Pak ho žena naložila na trakař a dovezla domů. Tam ho uložila do postele, uvařila lektvary a léčila a léčila. Čtrnáct dní Antonína mučily horečky až ho stejně, přes veškerou péči ženy, sklátily do hrobu.

Zemřel, ale ještě před smrtí mu ruka, kterou uhodil Myslivečka, dočista zčernala.


Návrat na domovskou stránku