Obsah

Předmluva

Úvod

Poloha, znak a název města, přírodní podmínky

Stručný nástin historie Hronova

Kulturní památky a turistické zajímavosti

Pověsti z Hronovska

Místní lidové tradice a zvyky

Nejvýznamnější osobnosti

Další významní "Hronováci" a "krajánci"

Ti, na které by se nemělo zapomenout

Hronov a okolí dnes

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Závěr

Vzpomenu-li si na čas, kdy jsem tuto práci začínala tvořit, vybaví se mi nadšení z toho, že mohu psát o něčem, co mě zajímá, baví a co dobře znám. Ale jak už to tak někdy bývá, po čase bylo všechno jinak. Najednou tu bylo takové množství nových informací, o nichž jsem neměla ani zdání, ale ještě více bylo otázek, na které jsem měla najít odpovědi. Snad každý člověk, s nímž jsem ohledně osobností mluvila, mi doporučoval další a další, které bych do práce "určitě měla zařadit". Nebylo vůbec jednoduché udělat výběr a sestavit všechny ty informace dohromady, ale za pokus to jistě stálo. Jsem teď bohatší o mnoho zajímavých a pro mne nových informací a práce také prohloubila můj vztah k tomuto kraji.

Při hledání poznatků o Hronově jsem navštívila mnoho zajímavých místních obyvatel, kulturních památek a okolních knihoven, kde ke mě byli velice laskaví a sehnali mi mnoho informací a novinek. Neocenitelným pomocníkem mi byl místní tisk, hlavně měsíčník U nás a ročenka Rodným krajem.

Tato diplomová práce mě donutila se v dnešním uspěchaném čase pozastavit nad věcmi, na které bych si sama od sebe asi čas neudělala, jako například navštívit muzeum, Jiráskův rodný domek a další. Cílem práce bylo podat stručný přehled významných osobností a rodáků kraje, kteří ovlivnili nebo stále ještě ovlivňují život města Hronova a okolí. Výběr osobností byl subjektivní vzhledem k tomu, jak mě jednotliví lidé oslovili a zapůsobili na mě. Přesto ale doufám, že si mnozí učitelé v této práci vyberou a získané informace uplatní ve škole při výuce jak na prvním, tak i na druhém stupni. Věřím, že práce alespoň zčásti poskytne ucelený zdroj informací o historii a tradici, kulturních zajímavostech a přírodních zvláštnostech tohoto kraje. V neposlední řadě má podat přehled osobností, ale i informace o tom, kde čerpat nové zdroje dalších poznatků.

Osobně mě nejvíce zaujala postava spisovatele a malíře Josefa Čapka. Líbí se mi jeho obrazy a potisky látek, i jeho literární styl. Při psaní práce o tomto člověku jsem si plně uvědomila, jak hrozná musela být válka, co lidí jí trpělo a jak mnoho dobrých lidí v ní ztratilo život.

Celá tato diplomová práce by nemohla vzniknout bez ochoty místních "lidiček", kteří mi obětovali svůj čas a věnovali mnoho užitečných rad. Nemenší dík patří také místním knihovnicím, panu historikovi Hladkému (který chce v brzké době vydat dějiny Hronova a okolí), strýčkovi Valešovi, který mi dodal mnoho materiálů a mnoha dalším. Dále bych pak chtěla poděkovat své rodině za její trpělivost.


Návrat na domovskou stránku