Obsah

Předmluva

Úvod

Poloha, znak a název města, přírodní podmínky

Stručný nástin historie Hronova

Kulturní památky a turistické zajímavosti

Pověsti z Hronovska

Místní lidové tradice a zvyky

Nejvýznamnější osobnosti

Další významní "Hronováci" a "krajánci"

Ti, na které by se nemělo zapomenout

Hronov a okolí dnes

Závěr


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Vlastivědný průvodce Hronovem se zaměřením na osobnosti

Tak toto je název diplomové práce mé kamarádky, všeobecně přezdívané "Sněhurka". Jelikož jsem měl tu čest pomoci jí s konečnými úpravami, nedalo už mnoho práce převést ji i do formátu HTML. Myslím si, že by bylo škoda, kdyby tato práce zapadla někde ve školním archivu. Je zde popsána nejen historie Hronova, ale i jeho významní rodáci, což mohou ocenit především dítka školou povinná. Dozvíte se mnohé starodávné zvyky, pověsti a můžete si přečíst i o různých kulturních a turistických zajímavostech.
Při převodu jsem některé části vynechal či upravil, ale v podstatě je tato verze shodná s originálem. Přeji vám příjemné počteníčko.

Typická krajina Hronovska

"Ukažte mi člověka, který nemá žádného rodného kraje; ten, jestli je to vůbec bytost zjevných obrysů, byl zajisté osudem nějak okraden!"

Josef Čapek

"Jak pozdravit tě nejkrásněji,
ty čistá země pod Turovem,
kde každý člověk bohatýrem,
kde každý kout je živým slovem,
kde každá cesta porozpráví s tebou,
stezička s kopců kvítí donese,
krok zastavíš a s hlavou obnaženou,
vzpomínku voláš a hned ozve se.

Buď pozdraven, ty kraji velikého syna,
my rádi dáme lásku za lásku,
žij šťastně, vzkvétej, raduj se a zpívej,
zahrado vonná, kraji Jiráskův!"

Františka Semeráková


Návrat na domovskou stránku