Obsah

  Jak luštit

  Křížovka 1

  Křížovka 2

  Křížovka 3

  Křížovka 4

  Křížovka 5

  Křížovka 6

  Křížovka 7


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Křížovka s tajenkou

Obrázek k tajence

Vodorovně: Svisle:
1. Hrát fotbal 1. Revolver
6. Tahoun 2. Omamné látky
10. Hromadný odchod 3. 1. díl tajenky
16. Okupant (zastarale) 4. Přechodný stav zapomenutí jména
18. Vidoucí 5. Zboží
19. Linkovat (zastarale) 6. Smrt šachového krále
20. Statue 7. Starší solmizační slabika
22. Tělocvičný prvek 8. 2. díl tajenky
23. Nizozemský mořeplavec 9. Lékaři léčící tradičně
24. Sbohem 10. Pramatka
25. Služné 11. Římská číslice 11
26. Označení dálkové dopravy 12. Vydržet
27. Domácky Monika 13. Fáze skoku
28. Maďarské mužské jméno 14. Ubalovat
30. Označení přímého přenosu 15. Mléčný výrobek
32. Správa vodních cest 17. Větřík
34. Značka voltampéru 21. Citoslovce smíchu
35. Oddělení nemocnice 24. Pravoslavní kněží
36. Antibiotikum 25. Dělat plány
37. Rukojeť (nářečně) 27. Vazal
38. Pražská čtvrť 28. Spojka
40. Vykonati polní práci 29. Černí koně
42. Maďarské sídlo 30. Druh textilie
43. Ranec 31. Výsměšný člověk
44. Starší název radonu 32. Předložka
45. Domácké ženské jméno 33. Značka hliníku
48. Vykopaný polní úkryt 36. Plání (básnicky)
49. Satan (zastarale) 37. 4. díl tajenky
50. Slovensky "nikdo" 39. Topením vyhřáti
52. Vysoké karty 41. Opuštěná
53. Zbabělec 46. Výbava kovboje
55. Pokojová rostlina 47. Mohamedův následovník
57. Mužské jméno 51. Ztráta hmotnosti kapalin dopravou
58. Český vývozní podnik 53. Český loutkoherec
59. Bojový pokřik 54. Mužské jméno
60. Plukovník (zastarale) 55. Lopotně něco vymýšlet
66. Velitel kozáků 56. Vařené vepřové
69. Měna Mexika 58. Části kalhot
71. Fald (řidčeji) 61. SPZ Břeclavi
72. Kropenatá ovce 62. Láska
73. Mravy 63. Antoušek
75. Axiálnost 64. 3. díl tajenky
77. Titul muže 65. Ozdobný keř
78. Bývalé TV sázení 67. Sokolík bělokrký
80. Tenisové údery 68. Zolovo dílo
81. 60 kusů 70. Značka televizorů
82. Často se oddávat iluzím 74. Zteč
84. Jméno feny 76. Ten i onen
85. Předložka 79. Latinská spojka
86. Hvězda Velkého vozu 81. Kovati
87. Slovinská řeka 82. Značka umělého tuku
88. Sportovní kabátek 83. Nepříjemná
91. Nadšení 84. Fáro
92. Římský bůh lesů 85. Netkaná látka
93. Banket 87. Finská lázeň
94. Typ čínské opery 88. Zkratka běžné opravy
95. Objevné zvolání 89. Anglicky "jedna"
97. Časový spínač 90. Kříženec velbloudů
98. Pobití dokola 92. Značka železa
100. Šťastná okolnost 93. Stočené trubky
102. Překonávat (rekordy) 95. Šlágr
103. Klerik nižšího svěcení 96. Okolo
99. Značka tantalu
101. Značka astatu


Návrat na domovskou stránku