Obsah

  Jak luštit

  Křížovka 1

  Křížovka 2

  Křížovka 3

  Křížovka 4

  Křížovka 5

  Křížovka 6

  Křížovka 7


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Křížovka s tajenkou

Obrázek k tajence

Vodorovně: Svisle:
1. Bahenní pták 1. Hromadně
6. Mužské jméno 2. Losí kůže
11. Zahýbat 3. 1. díl tajenky
12. Závodní družstvo 4. Biografy
13. Tvrdá štětina 5. Útok
14. Italské město 6. Lužický lidový tanec
15. Ochoz kolem nádvoří mešity 7. Část střechy
16. Značka lepidla na tapety 8. 3. díl tajenky
17. Inu (nářečně) 9. Vypuštění hlásky na konci slova
18. Oslovení španělského šlechtice 10. Naparfémovat
19. Značka cizích aut 20. Údaje
22. Jednoletá bylina 21. Jméno zvířecího detektiva Ventury
25. K čemu 22. Divocí osli
27. Hromadit 23. Těžký kov
31. Zařízení k přemísťování břemen 24. Čerstvá
33. Ukrajinská obec 26. Pobít železem
34. Značka umělého tuku 27. Útočiště
35. Chyba 28. Okolo
37. Připravit válením 29. Zkratka Univerzity Karlovy
40. Starší vztažné zájmeno 30. Peníze (zastarale)
41. Hybná část těla 31. Fald (řidčeji)
42. Název (slovensky) 32. Vak
43. Pokřik při útoku 36. Prohra v šachu
44. Pelášit (zastarale) 38. Bývalý český házenkář
46. Douti 39. Jihnouti
47. Zničit jízdou 41. Rozepře
48. Octan 42. Klamat
49. Dobroty 45. Edém
50. Stlouci 46. 3. díl tajenky
51. Plť 47. Odvětví
52. Mzda 49. Salamandr
53. Asijský stát 50. Rýžové víno
54. Bájný mořský živočich 52. Ohrada
56. Kůň s lysinou (nářečně) 53. Vida (nářečně)
57. Vyměšování 54. Český hokejista Caroliny
60. Volán 55. Vodní tvor
61. Zcela zkysané 56. Anglicky slangově "zadek"
63. Volání o pomoc 57. Druh dortu
64. Předvolat 58. Rudná žíla (zastarale)
66. Plátek klarinetu 59. Značka gramodesek
67. Sypat (zastarale) 61. Had
68. Přijít 62. Svazek obilí
69. Bůh lásky 65. Situace
70. Stavební kámen 67. Rozsazení rostlin
71. Šíje 69. Ostrý přízvuk
72. Vykleštěný beran 70. Osudové znamení
73. Mužské jméno 72. Zvířecí chlupy
74. Šat 73. Laboratorní rosol
76. Strast 74. Část domu
77. Jednatelka 75. Vát
80. Starý svatební tanec 76. Místy
81. Obyvatel světadílu 77. Starogermán
83. Evropan 78. Žvanit
84. Připojit na nulový vodič 79. Vůdce smečky z Knih džunglí
86. Prchavá látka 81. Vrch u Bělehradu
87. Zařízení pekárny 82. Planetka
88. Duřet 85. Označení českých letadel
89. Fibichova skladba 87. Antilopa
90. Jihoamerická ryba 89. Šachová remíza
91. Chytač 90. Objevitel bacilu tbc
93. Osoba bez státní příslušnosti 92. Sbohem
95. Kralický podnik 94. Zkratka polyetylenu
96. Nevšímat si


Návrat na domovskou stránku