Obsah

  Jak luštit

  Křížovka 1

  Křížovka 2

  Křížovka 3

  Křížovka 4

  Křížovka 5

  Křížovka 6

  Křížovka 7


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Křížovka s tajenkou

Obrázek k tajence

Vodorovně: Svisle:
1. Havíř 1. Ženské jméno
6. Dámský klobouk 2. Zkysat (řídce)
10. Selhání orgánu 3. Bez bot
16. Dravá ryba 4. Slavnostní síň
17. Carský výnos 5. Tyčiti se
18. Sovětský vzpěrač 6. Výrobci psacích nástrojů
19. 1. díl tajenky 7. 1/10 tureckého metra
22. Divocí 8. Spojení trámů
23. Starořímské platidlo 9. Azalka (řídce)
24. Útok 10. Ekonomický zástupce rektora
25. Umělá hmota 11. SPZ Olomouce
27. Temná část dne 12. Úhlednost
28. Purpur 13. 3. díl tajenky
30. Značka objektivu 14. Vozidlo tažené potahem
32. Protiklad teze 15. Větší svíčka
34. Částice hmoty 20. Zevní lék
36. Chvění 21. Bojové vozidlo
38. Kartoun 26. Kovový prvek
39. Proud 29. Manželky
41. Říman 31. Pomoc (nářečně)
43. Bodné zbraně 33. Polodrahokam
46. Míhat 35. Heslo v záhlaví
49. Amilův druh 37. Osamocena
51. Vyčinit 40. Srbská čepice
52. Zpěvná slabika 42. Lupen
53. Protiva 44. Tropická rostlina
55. Jméno feny 45. Sídlo ve Francii
57. Český herec 46. Šálit
58. Francouzský sochař 47. Část ČR
60. Počítadlo 48. Posvátný zákaz
62. Primitivní papírovina 50. Turistické přístřeší
64. Africký kmen 54. Rudná žíla
65. Planeta 56. Chudozubý savec
67. Jiráskovo dílo 59. 2. díl tajenky
69. Nafoukanec 61. Dvoukolák
71. Vrch u Bělehradu 63. Islámské zvykové právo
73. Prvek chůze 66. Zbavit slupky
75. Slaná minerálka 68. Potřeba pradleny
76. Parkový keř 70. Jedovatý strom
78. Africká antilopa 72. Zahradní skalky
80. Asijský nájezdník 74. Mořské vydry
83. S lehkým dupotem 77. Jednání
85. Jméno psa 79. Tulení kožešina
87. Slovanské vesnice 81. Součást portlandského cementu
88. Ztratit ostrost 82. Tekutá směs uhlovodíků
91. Asijský dravec 84. Výtažek z bylin
93. Počítačový prvek 86. Vonící terpen
94. Ryba 88. Vystrašit
95. Typ komínovité úzké propasti 89. Americký pták
97. Bojiště 90. Pramáti
99. Starořecká pohřební oběť 92. Předložka
100. Francouzský komik 96. Latinská spojka
101. Nemluvně 98. Znovu dělat
102. Česká politická strana 104. Slitina železa a uhlíku
103. Nicka 105. Tropický plod
106. Konec modlitby 107. Nápoj bohů
108. Nejvyšší germánský bůh 113. Pohodný
109. Těžko poznatelné věci 114. Český právník
110. Poučka
111. Iniciály Krásnohorské
112. Olda
113. Část pece
115. Koupací nádoba
116. Rod tropických mravenců
117. Rádce Mohameda
118. Pěna na povrchu tavenin
119. Citoslovce troubení


Návrat na domovskou stránku