Obsah

  Jak luštit

  Křížovka 1

  Křížovka 2

  Křížovka 3

  Křížovka 4

  Křížovka 5

  Křížovka 6

  Křížovka 7


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Křížovka s tajenkou

Obrázek k tajence

Vodorovně: Svisle:
1. Tlumit oheň 1. Upadnouti (dětsky)
6. Hustě pokrýt 2. Obyvatel švýcarského městečka
11. Palma 3. 1. díl tajenky
12. Budova k provozování zpěvoher 4. Naše nakladatelství
13. Hromada vymláceného zrní (nářečně) 5. Zde
14. Pastevec 6. Ujet malou vzdálenost
15. Zahradní květiny 7. Řemen
16. Trny 8. 3. díl tajenky
17. Zakavkazský drnkací nástroj 9. Asijský stát
18. Písmeno azbuky 10. Rovněž
19. Pražský průmyslový podnik 20. Zatočená (řídce)
22. Goniometrická funkce 21. Mongolští pastevci
25. Nováček 22. Němec
27. Oschnout 23. Zdánlivě
31. Oděv 24. Místo ztenčení uhelné sloje
32. Metením čistit 26. Druhá tráva
34. Šikmost 27. Odpůrce
35. Aromatická sloučenina 28. Černý pěvec
36. Ženské jméno 29. Šance
37. Slovensky "užitek" 30. Pletivo z rákosí
38. Péče (zastarale) 32. Výkon fotbalisty
39. Část Prahy 4 33. Tlama psa
40. Mužské jméno 35. Shromaždiště vězňů
42. Slovensky "pondělí" 38. Odžilek
44. Obléct 41. Papoušek
46. Výměra pozemku 43. MPZ aut Nepálu
48. Pečivo 45. Ukazovací zájmeno
49. Vynálezce tlakové nádoby 47. Částice hmoty
51. Prodloužená boční zeď 50. Rukavičkářská useň
53. Vlajka (expresívně) 52. Rosol z mořských řas
56. Uhlovodík 54. Vodstvo mezi kontinenty
58. Africký stát 55. Odpočinky (zastarale)
60. Náčrt 57. Slovenská předložka
61. Odstranit motykou 59. Nádoba u studny
64. Opice 61. Subtropický plod
66. Bor 62. Slabomyslný člověk
67. Obšitý okraj látky 63. Platidlo Západní Samoy
68. Praotec 65. Latinsky "pták"
70. Hrob 69. Jídelní lístek
71. Umět 71. Drahý kov
72. Posvátný pták Egypťanů 73. Ženské jméno
74. Vazká kapalina 75. Tak nějak
76. Vratké balvany 77. Zákrsek
78. Obviňovat 79. Kulkas
80. Kachna (zoologicky) 81. Síť na ryby
82. Schůzka 84. Navíjecí přístroj
83. Starogermán 86. Vydat tokavé zvuky
85. Carský výnos 88. Polámané stromy
87. Stoupa (nářečně) 89. Latinské jméno vládce větrů
90. Obdělat pole 91. Nehlučně
92. Karetní hra 93. Filmový záběr
94. Hoboj (řídce) 95. Sídlo v Turecku
95. Určiti 96. Zvuk trubky
98. Tím způsobem 97. Kusová krytina
100. Africký slon 99. Černošedý pták
101. Práce na poli 103. Kanon
102. Jméno skladatele Krejčího 104. Zvuk při vypouštění plynu
103. Dotažek 107. Starší zájmeno
105. SPZ Olomouce 108. Roztavená hmota
106. Gibbon 109. Ženské jméno
107. 2. díl tajenky 111. SPZ Teplic
110. Statečná
112. Svatební květina
113. Nápoj z kobylího mléka
114. Vysoká čepice
115. Značka čepelek
116. Africký kmen


Návrat na domovskou stránku