Obsah

  Jak luštit

  Křížovka 1

  Křížovka 2

  Křížovka 3

  Křížovka 4

  Křížovka 5

  Křížovka 6

  Křížovka 7


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Křížovka s tajenkou

Obrázek k tajence

Vodorovně: Svisle:
1. Lama 1. Psací potřeba
5. Úřední spisy 2. Starší zájmeno
9. Lodní skluz 3. Zkratka komorního orchestru
13. Pouze 4. Osahat
14. Půltónová soustava v hudbě 5. 1. díl tajenky
16. Tropická ryba 6. Utržený kus ledu
18. Horská pastvina 7. Ukazovací zájmeno
20. Obtočit 8. Bůžek lásky
21. Druh bavlny 9. Stékání
22. Pytlák 10. Litevské platidlo
23. Element chůze 11. Svobodova socha bájného letce
24. Solmizační slabika 12. Právně chráněný vynález
25. Číslovka 13. 2. díl tajenky
26. Hřišťátko 15. Tropická zběsilost
28. Značka nábytku 16. Mužské jméno
29. Finančně zachraňovat 17. Písmovka
31. Saň 19. Harmonie
32. Zaťatá ruka 22. Oťas
33. Dotek vánku 23. Uzenice
34. Hlas hnízdící slepice 26. Svařený spoj
35. Červeň 27. Pásemné horstvo
36. Číše 28. 3. díl tajenky
38. Český hokejista 30. Elipsovitá křivka
39. Kterým směrem 32. Jihoamerická step
42. Druh vína 34. Kroucení
43. Práškové uhlí 35. Čínský bicí nástroj
44. Svízelný život 36. Útlak
45. Anglicky "beran" 37. Část boty
46. Tank 38. Ptačí
48. Říkat samá ach 39. Květenství trav
49. Rotace 40. Hvězda v souhvězdí Orla
51. Roští (řidčeji) 41. Český časopis pro ženy
53. Thajské platidlo 43. Značka minuty
54. Tropické žvýkadlo 44. SPZ Komárna
55. Zpěvohra 46. Obydlí mnicha
57. Vlk z Knih džunglí 47. Citoslovce drnčení
58. Otrok (zastarale) 50. Zemědělští dělníci
59. SPZ Pelhřimova 52. Značka čistidla
60. Odnášení 56. Subvence
63. Osekaný kmen 61. Pokrýt výměšky kůže
66. Kohoutky u sudů 62. Slabika
67. Vazal 63. Placený potlesk
68. Dravec 64. Poloopice
69. Jméno Pučálkovic žirafy 65. Paznehtník
70. Domácí pták 68. Úmrtí
71. Předložka 73. Turecký hodnostář
72. Značka india 76. Ozdoby
73. Kožišinová šála 78. Zkratka Air France
74. Zkratka Investiční banky 79. Citoslovce švihu
75. Oddělení nemocnice 80. Středověká báseň
77. Konec lana 81. Vačnatec
81. Javor 82. Doušek
83. Velká množství 83. Spadnout v kapkách
84. Iniciály jazzmana Růžičky 85. Zbytek (zastarale)
86. Jazykovědec 87. Posila
88. Krylovy iniciály 88. Český architekt
89. Surovina na zátky 89. Vada čoček
92. Výplň matrací 90. Kopie
93. Slovenská přehrada 91. Slovensky "keř"
96. Řemen 93. Zkratka oddělení polikliniky
98. Knedlíček 94. Součást koupelny
99. Ztráta při tavbě 95. Arabské mužské jméno
100. 4. díl tajenky 97. Pilota
103. Útulek 99. Americký literát
104. Dlouhá řeč 101. Římská číslice 6
105. Značka čistícího prášku 102. Solmizační slabika


Návrat na domovskou stránku