Obsah

  Jak luštit

  Křížovka 1

  Křížovka 2

  Křížovka 3

  Křížovka 4

  Křížovka 5

  Křížovka 6

  Křížovka 7


Napište mi
své připomínky, náměty, ...

Jste [CNW:Counter] návštěvník


Křížovka s tajenkou

Obrázek k tajence

Vodorovně: Svisle:
1. Souzvuk více tónů 1. Manilské konopí
6. Peřej 2. Velká kovová nádoba
10. Dravá ryba 3. 1. díl tajenky
11. Družina 4. Správní orgán vysoké školy
12. Nízká zeď nad hlavní římsou 5. Kloubní onemocnění
13. Starořímský úředník 6. Slovensky "směry"
14. Anglické hrabství 7. Neobdělaná půda
15. Vůně 8. 2. díl tajenky
16. Přístěnky bez oken 9. Příslušník staroslovanského kmene
18. Předložka 15. Vymřelý Praslovan
19. Pracovat s pluhem 17. Vření
20. Citoslovce posměchu 20. Okovy
21. Větev (nářečně) 21. Okruh závodní dráhy
23. Zemědělský pozemek 22. Produkt hutí
27. Baarovy iniciály 23. Ňadro
30. Přípravek k okyselování 24. Zkratka olympijského rekordu
31. Citoslovce bručení 25. Na toto místo
32. Elektrická pánev 26. Látky ke spojování
34. Souhvězdí zvěrokruhu 27. 3. díl tajenky
35. Květní orgán 28. Nižší kruhová nádoba
37. Létavice 29. Slovensky "berani"
38. Ohubičkovat 31. Řecké písmeno
40. Prudké napadení 33. Mužské jméno
42. Svítidlo 35. Druh antilopy
43. Přírodní pryskyřice 36. Mayovo jméno
45. Zaásahy 37. Osamocena
47. Toužebné přání 39. Žebrák v mariáši
48. Účty 41. Sušenka
50. Domácké ženské jméno 44. Zapadlá místa
52. Karetní barva 46. Kozonohý bůžek
53. Polodrahokam 48. Šikmo
54. Úhel letu 49. Omámit
55. Český fotograf 51. Slovenská číslovka
57. Lososovitá ryba 52. Bota bez šněrování
58. Spojka trubek 54. Biografy
60. Minerál 56. Snížený tón
63. Pohovky 58. Hudební nástroj
65. Alinka 59. Látka na podšívky
67. Přikovaný 61. Odborné články
68. Největší služební pes 62. Trýznit
69. Pryskyřice 64. Nepřítel šatníků
71. Jemná mlha 66. Jemný likér
72. Dokola 69. Chemické suroviny
74. Mluvící zajíkavě 70. Svislá jeskyně
76. Druh palmy 72. Pádová otázka
77. Pozdrav mládeže 73. Pokladna
78. Pouzdra na šípy 74. Slepice (nářečně)
80. Tiše šumět 75. Slovensky "tříska"
82. Značka jízdních kol 79. Botka
84. Nátělník 81. Státní pokladna
86. Čiva 83. Slovesný čas
87. Medailonek s Pannou Marií 85. Opotřebovat chůzí
89. Držadlo džbánu 88. Tenké vlákno
91. Druh hádanky 90. Včelí příbytek (zastarale)
94. Španělská řeka 92. Nadšení
95. Navléct na nohy 93. Rudné nerosty
97. Soutěž motoristů 95. Územní jednotka
98. Plakát (nářečně) 96. Noviny a časopisy
100. Osídlit 98. Citoslovce zvuku kroku
102. Charakter 99. Značka čistícího prášku
103. Frýžské božstvo 100. Komoni
104. Vždyť 101. SPZ Trutnova
105. Kleriky 104. Zkratka pro pianissimo
107. Nájem hospodářského objektu 106. Značka thulia
108. Francouzsky "pahýl"
109. Na které místo?


Návrat na domovskou stránku